Mall:Gradbeteckning på uniform m/1923

Kategori Officer Underofficer Underbefäl Manskap
Mössa

m/23

13 General mössa m1923.jpg 12 Överste mössa m1923.jpg 11 Överstelöjtnant mössa m1923.jpg 10 Major mössa m1923.jpg 9 Kapten Ryttmästare mössa m1923.jpg 8 Löjtnant mössa m1923.jpg 7 Underlöjtnant Fänrik mössa m1923.jpg 6 Fanjunkare mössa m1923 efter 1926.jpg 6 Fanjunkare mössa m1923.jpg 5 Sergeant mössa m1923.jpg 1 Manskap mössa m1923.jpg 1 Manskap mössa m1923.jpg
Krage 15 General krage 1923.jpg 14 Generallöjtnant krage 1923.jpg 13 Generalmajor krage 1923.jpg 12 Överste krage 1923.jpg 11 Överstelöjtnant krage 1923.jpg 10 Major krage 1923.jpg 9 Kapten Ryttmästare krage 1923.jpg 8 Löjtnant krage 1923.jpg 7 Underlöjtnant Fänrik krage 1923.jpg 6 Fanjunkare krage 1923-1925.jpg 6 Fanjunkare krage 1923.jpg 5 Sergeant krage 1923.jpg 4 Furir krage 1923.jpg 3 Korpral Konstapel krage 1923.jpg 2 Vicekorpral Vicekonstapel krage 1923.jpg 1 Manskap krage 1923.jpg
Axelklaffar,

kappa m/23

15 General axelklaff m1923.jpg 14 Generallöjtnant axelklaff m1923.jpg 13 Generalmajor axelklaff m1923.jpg 12 Överste axelklaff m1923.jpg 11 Överstelöjtnant axelklaff m1923.jpg 10 Major axelklaff m1923.jpg 9 Kapten axelklaff m1923.jpg 8 Löjtnant axelklaff m1923.jpg 7 Underlöjtnant Fänrik axelklaff m1923.jpg 6 Fanjunkare axelklaff m1923 efter 1925.jpg

[a]

6 Fanjunkare axelklaff m1923.jpg

[b]

5 Sergeant axelklaff m1923.jpg 4 Furir axelklaff m1923.jpg 3 Korpral axelklaff m1923.jpg 2 Vicekorpral axelklaff m1923.jpg 1 Manskap axelklaff m1923.jpg
Grad General Generallöjtnant Generalmajor Överste Överstelöjtnant Major Kapten
Ryttmästare
Löjtnant Underlöjtnant
Fänrik 1915
Fanjunkare
Styckjunkare
Sergeant Furir Korpral
Konstapel
Vicekorpral
Vicekonstapel
Menig
  1. ^ Efter 1926
  2. ^ Före 1926