Lordkansler

Hög brittisk regeringstjänstman, numera även kabinettsmedlem och justitieminister

Lordkansler (engelska Lord High Chancellor of Great Britain eller Lord Chancellor) är efter Lord High Steward, som är en post som sällan tillsätts, det högsta av de historiska engelska statsämbetena (Great Officers of State). Det rangordnas (order of precedence) idag högst av alla rikets världsliga ämbetsmän, närmast efter den kungliga familjens medlemmar och ärkebiskopen av Canterbury. Lordkanslern utses av monarken på premiärministerns inrådan.

Storbritanniens lordkansler
Lord High Chancellor of Great Britain
Nuvarande
Alex Chalk, MP[1]
sedan 21 april 2023[1]
Justitieministeriet
TitelThe Right Honourable
informellt Lord Chancellor
Residensinget officiellt residens
SäteLondon (City of Westminster)
Nomineras avpremiärministern
Utses avmonarken
Underställdpremiärministern
Förste innehavareLord Cowper
Inrättat1707 (1068)
Charles Pepys iförd lordkanslerns traditionella guldbroderade ämbetsdräkt med tillhörande allongeperuk. På bordet syns den särskilda väska vari lordkanslern bär manuskriptet till monarkens tal som hålls vid parlamentets öppningsceremoni.

Lordkanslern har sedan 2007 också titeln Secretary of State for Justice (justitieminister) och är chef för det samtidigt inrättade Ministry of Justice (justitieministeriet), vars huvudkontor finns på 102 Petty France i London. Lordkanslern, som växlar med ministärerna, är alltid medlem av kronrådet och kabinettet.

Irland hade före självständigheten sin egen lordkansler, som var det irländska domstolsväsendets högste representant samt medlem av ministären, men ej av kabinettet. Vid Skottlands förening med England upphörde man att utse en särskild kansler för Skottland.

Historik redigera

Ett medeltida kanslersämbete fanns i England redan från omkring mitten av 1000-talet (under Edvard Bekännarens regering). Kanslern var ursprungligen kungens sekreterare och överhovpredikant (det vill säga präst) samt rikssigillets vårdare. Därtill kom med tiden allt vidsträcktare domarfunktioner, som utövades i kanslersrätten (Court of Chancery) efter särskilda billighetsgrundsatser. Under medeltiden var ämbetet främst förbehållet biskopar och i lordkanslerns uppdrag ingick att utöva den kungliga patronatsrätten vid besättande av kyrkoherdeämbeten.

Efter 1529, då lordkanslern och kardinalen Thomas Wolsey avsattes efter att ha fördröjt Henrik VIII:s skilsmässa, blev det allt vanligare med högadliga ämbetsinnehavare utan kyrklig bakgrund. Under 1500- och 1600-talen anförtroddes förvaltningen av rikssigillet och lordkanslerns övriga befogenheter ofta åt en annan ämbetsman, lord keeper (storsigillbevarare), eller åt en nämnd av flera personer. Till en början var det praxis att adliga personer utnämndes till lordkansler och icke-adliga till storsigillbevarare. Den siste som innehade titeln lord keeper var Robert Henley som 1760 upphöjdes till baron och året därpå till lordkansler. Därefter och fram till 2007 var det en undantagslös regel att lordkanslern förlänades pärsvärdighet i de fall han inte redan hade det. Vid katolikernas emancipation 1829 undantogs lordkanslersämbetet från de poster till vilka katolikerna hade tillträde till. Först 1974 tilläts katoliker att tillträda tjänsten som lordkansler.

Lordkanslern ledde 1885–1971 Lord Chancellor’s Office, 1971–2003 Lord Chancellor’s Department och 2003–2007 Department for Constitutional Affairs. Den enda lordkanslern som ledde sistnämnda departement var Charlie Falconer som samtidigt innehade posten som minister för konstitutionella frågor (Secretary of State for Constitutional Affairs). 2007 skedde en större omorganisation och lordkansler blev synonymt med justitieminister (Secretary of State for Justice) och chef för det samtidigt inrättade Ministry of Justice.

Fram till 2006 var lordkanslern även talman i överhuset och rättsväsendets högste chef. Denna hopblandning av verkställande makt (ministerämbete), lagstiftande makt (talman i överhuset) och dömande makt (rättsväsendets högsta chef) ansågs på 2000-talet vara otidsenlig och strida mot Montesquieus maktdelningsprincip. Därför övertogs de två senare uppgifterna 2006 av ämbetsmän med titlarna lord speaker respektive lord chief justice of England and Wales. När justitieministerämbetet inrättades 2007 slogs lordkanslerns portfölj ihop med vissa uppgifter som tidigare sorterat under inrikesministern, till exempel ansvaret för kriminalvården.

Lista över Englands och Storbritanniens lordkanslerer, storsigillbevarare och justitieministrar redigera

Period Namn Anmärkning

Lordkansler av England redigera

10681070 Herfast
10701078 Osmund av Salisbury. Biskop av Salisbury, helgon
10781085 Maurice av Le Mans Ärkediakon i Le Mans.
10851092 Gerard av Rouen Preceptor i Rouen.
10921093 Robert Blouet
10931101 William Giffard
11011102 Roger av Salisbury
11021107 Waldric
11071123 Ranulf Flambard
11231133 Geoffrey Rufus
11331135 Robert de Sigilio
11351139 Roger le Poer
11391140 Philip de Harcourt Dekan i Lincoln.
11401141 Robert av Ghent Dekan i York.
11411142 William FitzGilbert
1142 William de Vere.
11421154 Robert av Ghent Dekan i York. Lordkansler för andra gången.
11551162 Thomas Becket Ärkediakon (senare ärkebiskop) i Canterbury, martyr.
11621173 Geoffrey Ridel Ärkediakon i Canterbury
11731181 Ralph de Warneville Skattmästare i York
11811189 Geoffrey av York Från Huset Plantagenet.
11891197 William Longchamp Biskop av Ely stift.
11971198 Eustace av Salisbury Dekan i Salisbury.
11981199 Eustace av Ely Biskop av Ely stift.
11991205 Hubert Walter Ärkebiskop av Canterbury.
12051214 Walter de Gray
12141226 Richard Marsh
12261240 Ralph Neville Biskop av Chichester.
12401242 Richard le Gras Abbot i Evesham.
12421244 Ralph Neville Lordkansler för andra gången.
12441246 Silvester de Everdon Ärkediakon i Chester.
12451247 John Mansell Prost i Beverley.
12471248 John Lexington
12481249 John Mansel
12491250 John Lexington Lordkansler för andra gången.
12501255 William av Kilkenny Biskop av Ely stift.
12551260 Henry Wingham
12601261 Nicholas av Ely Ärkediakon i Ely.
12611263 Walter de Merton Ärkediakon i Bath.
1263 Nicholas av Ely Lordkansler för andra gången.
12631264 John Chishull Ärkediakon i London.
12641265 Thomas Cantilupe Ärkediakon i Stafford.
1265 Ralph Sandwich
12651266 Walter Giffard Biskop av Bath och Wells.
12661268 Godfrey Giffard Ärkediakon i Wells.
12681269 John Chishull Dekan i Sankt Paulskatedralen, London. Lordkansler för andra gången.
12691272 Richard Middleton Ärkediakon i Northumberland.
12721274 Walter de Merton Ärkediakon i Bath.
12741292 Robert Burnell Biskop av Bath.
12921302 John Langton Kanik i Lincoln.
13021305 William Greenfield Dekan i Chichester.
13051307 Willam Hamilton Dekan i York.
1307 Ralph Baldock Biskop av London.
13071310 John Langton Biskop av Chichester.
13101314 Walter Reynolds Biskop av Worcester.
13141318 John Sandall Kanik i Lincoln.
13181320 John Hotham Biskop av Ely stift.
13201323 John Salmon Biskop av Norwich.
13231327 Robert Baldock Ärkediakon i Middlesex.
13271328 William Airmyn Biskop av Norwich.
13281330 Henry Burgersh Biskop av Lincoln.
13301334 John de Stratford Biskop av Winchester.
13341335 Richard Bury Biskop av Durham.
13351337 John de Stratford Ärkebiskop av Canterbury. Lordkansler för andra gången.
13371338 Robert de Stratford Biskop av Chichester.
13381339 Richard Bintworth Biskop av London.
1340 John de Stratford Ärkebiskop av Canterbury. Lordkansler för tredje gången.
13401341 Robert Bourchier
13411343 Robert Parving
13431345 Robert Sadington
13451349 John Offord Dekan i Lincoln.
13491356 John Thoresby Biskop av Worcester.
13561363 William Edington Biskop av Winchester.
13631367 Simon Langham Biskop av Ely stift.
13671371 William av Wykeham Biskop av Winchester.
13711372 Robert Thorp
13721377 John Knyvet
13771378 Adam Houghton Biskop av St. David's.
13781380 Richard Scrope Baron av Bolton.
13801381 Simon Sudbury Ärkebiskop av Canterbury.
1381 Hugh Segrave
1381 William Courtenay Biskop av London.
13811382 Richard Scrope Baron av Bolton. Lordkansler för andra gången.
13821383 Robert Braybrook Biskop av London.
13831386 Michael de la Pole Earl av Suffolk.
13861389 Thomas Arundel Biskop av Ely stift.
13891391 William av Wykeham Biskop av Winchester. Lordkansler för andra gången.
13911396 Thomas Arundel Ärkebiskop av York.
13961399 Edmund Stafford Biskop av Exeter.
1399 Thomas Arundel Ärkebiskop av Canterbury. Lordkansler för andra gången.
13991401 John Scarle Ärkediakon i Lincoln.
14011403 Edmund Stafford Biskop av Exeter.
14031405 Henry Beaufort Biskop av Lincoln. Från 1404 biskop av Winchester.
14051407 Thomas Langley Dekan i York.
14071410 Thomas Arundel Ärkebiskop av Canterbury. Lordkansler för tredje gången.
14101412 Thomas Beaufort
14121413 Thomas Arundel Ärkebiskop av Canterbury. Lordkansler för fjärde gången.
14131417 Beaufort Biskop av Winchester. Lordkansler för andra gången.
14171424 Thomas Langley Biskop av Durham. Lordkansler för andra gången.
14241426 Henry Beaufort Biskop av Winchester. Lordkansler för tredje gången.
14261432 John Kemp Ärkebiskop av York.
14321450 John Stafford Biskop av Bath.
14501454 John Kemp Ärkebiskop av York. Lordkansler för andra gången.
14541455 Richard Neville Earl av Salisbury.
14551456 Thomas Bourchier Ärkebiskop av Canterbury.
14561460 William Waynflete Biskop av Winchester.
14601467 George Neville Biskop av Exeter.
14671470 Robert Stillington Biskop av Bath.
14701471 George Neville Ärkebiskop av York.
14711473 Robert Stillington Biskop av Bath. Lordkansler för andra gången.
14731475 Laurence Booth Biskop av Durham.
1475 John Alcock Biskop av Rochester.
14751483 Thomas Rotherham Biskop av Lincoln.
14831485 John Russell Biskop av Lincoln.
1485 Thomas Rotherham Ärkebiskop av York. Lordkansler för andra gången.
14851487 John Alcock Biskop av Worcester, senare överförd till Ely stift. Lordkansler för andra gången.
14871500 John Morton Ärkebiskop av Canterbury.
15001502 Henry Deane Ärkebiskop av Canterbury.
15021515 William Warham Ärkebiskop av Canterbury.
15151529 Thomas Wolsey Ärkebiskop av York och kardinal.
15291532 Thomas More
15321544 Thomas Audley Baron av Walden.
15441547 Thomas Wriothesley Earl av Southampton.
1547 William Paulet Markis av Winchester.
15471551 Richard Rich Baron.
15521553 Thomas Goodrich Biskop av Ely stift.
15531555 Stephen Gardiner Biskop av Winchester.
15551558 Nicholas Heath Ärkebiskop av York.
15581579 Nicholas Bacon Storsigillbevarare.
15791587 Thomas Bromley
15871591 Christopher Hatton
15911592 nämnd
15921596 John Puckering Storsigillbevarare.
15961617 Thomas Egerton Storsigillbevarare.
16171621 Francis Bacon Baron Verulam och storsigillbevarare.
1621 nämnd
16211625 John Williams Ärkebiskop av York och storsigillbevarare.
16251640 Thomas Coventry Baron Coventry och storsigillbevarare.
16401641 John Finch Baron Finch och storsigillbevarare.
16411642 Edward Littleton Baron Lyttleton av Mounslow och storsigillbevarare.
16451653 Richard Lane Storsigillbevarare.
16531658 Edward Herbert Storsigillbevarare.
16581667 Edward Hyde Earl av Clarendon.
16671672 Orlando Bridgeman Storsigillbevarare.
16721673 Anthony Ashley Cooper Earl av Shaftesbury.
16731682 Heneage Finch Earl av Nottingham. Storsigillbevarare till 1675.
16821685 Francis North Baron Guilford.
16851688 George Jeffreys Baron Jeffreys.
16891693 nämnd
16931700 John Somers Baron Somers. Storsigillbevarare till 1697.
17001705 Nathan Wright Storsigillbevarare.
17051707 William Cowper Earl Cowper och storsigillbevarare.

Lordkansler av Storbritannien redigera

17071710 William Cowper Storbritanniens förste lordkansler.
17101710 nämnd
17101714 Simon Harcourt Baron Harcourt. Storsigillbevarare till 1713.
17141718 William Cowper Earl Cowper. Lordkansler för andra gången.
17181725 Thomas Parker Earl av Macclesfield.
1725 nämnd
17251733 Peter King Baron King.
17331737 Charles Talbot Baron Talbot av Hensol.
17371756 Philip Yorke Earl av Hardwicke.
17561757 nämnd
17571766 Robert Henley Earl av Northington. Storsigillbevarare till 1761.
17661770 Charles Pratt Earl av Camden.
1770 Charles Yorke
17701771 nämnd
17711778 Henry Bathurst Earl Bathurst.
17781783 Edward Thurlow Baron Thurlow.
1783 nämnd
17831792 Edward Thurlow Baron Thurlow. Lordkansler för andra gången.
17921793 nämnd
17931801 Alexander Wedderburn Earl av Rosslyn.
18011806 John Scott Baron Eldon.
18061807 Thomas Erskine Baron Erskine.
18071827 John Scott Baron Eldon. Lordkansler för andra gången.
18271830 John Singleton Copley Baron Lyndhurst.
18301834 Henry Peter Brougham Baron Brougham and Vaux .
18341835 John Singleton Copley Baron Lyndhurst. Lordkansler för andra gången.
18351836 nämnd
18361841 Charles Pepys Earl av Cottenham.
18411846 John Singleton Copley Lordkansler för tredje gången.
18461850 Charles Pepys Lordkansler för andra gången.
18501852 Thomas Wilde Baron Truro.
1852 Edward Sugden Baron St. Leonards.
18521858 Robert Rolfe Baron Cranworth.
18581859 Frederic Thesiger Baron Chelmsford.
18591861 John Campbell Baron Campbell.
18611865 Richard Bethell Baron Westbury.
18651866 Robert Rolfe Baron Cranworth. Lordkansler för andra gången.
18661868 Frederic Thesiger Baron Chelmsford. Lordkansler för andra gången.
1868 Hugh McCalmont Cairns Baron Cairns.
18681872 William Wood Baron Hatherley.
18721874 Roundell Palmer Baron Selborne.
18741880 Hugh McCalmont Cairns Baron Cairns. Lordkansler för andra gången.
18801885 Roundell Palmer Baron Selborne. Lordkansler för andra gången.
18851886 Hardinge Giffard Earl av Halsbury.
1886 Farrer Herschell Baron Herschell.
18861892 Hardinge Giffard Earl av Halsbury. Lordkansler för andra gången.
18921895 Farrer Herschell Baron Herschell. Lordkansler för andra gången.
18951905 Hardinge Giffard Earl av Halsbury. Lordkansler för tredje gången.
19051912 Robert Reid Earl Loreburn.
19121915 Richard Burdon Haldane Viscount Haldane.
19151916 Stanley Owen Buckmaster Viscount Buckmaster.
19161919 Robert Bannatyne Finlay Viscounte Finlay.
19191922 Frederick Edwin Smith Earl Birkenhead.
19221924 George Cave Viscount Cave.
1924 Richard Burdon Haldane Viscount Haldane. Lordkansler för andra gången.
19241928 George Cave Viscounte Cave. Lordkansler för andra gången.
19281929 Douglas Hogg Viscount Hailsham.
19291935 John Sankey Viscount Sankey.
19351938 Douglas Hogg Viscount Hailsham. Lordkansler för andra gången.
19381939 Frederick Maugham Viscount Maugham.
19391940 Thomas Inskip Viscount Caldecote.
19401945 John Simon Viscount Simon.
19451951 William Jowitt Earl Jowitt.
19511954 Gavin Simonds Viscount Simonds.
19541962 David Maxwell Fyfe Earl Kilmuir.
19621964 Reginald Manningham-Buller Viscount Dilhorn.
19641970 Gerald Gardiner Baron Gardiner.
19701974 Quintin Hogg Baron Hailsham av St. Marylebone.
19741979 Frederick Elwyn Jones Baron Elwyn-Jones.
19791987 Quintin Hogg Baron Hailsham av St. Marylebone. Lordkansler för andra gången.
1987 Michael Havers Baron Havers.
19871997 James Mackay Baron Mackay av Clashfern.
19972003 Derry Irvine Baron Irvine of Lairg.
20032007 Charlie Falconer Baron Falconer av Thoroton. Minister för konstitutionella frågor 2003–2007.

Justitieminister och lordkansler av Storbritannien redigera

2007 Charlie Falconer Baron Falconer av Thoroton.
20072010 Jack Straw
2010–2012 Kenneth Clarke
2012–2015 Christopher Grayling
2015–2016 Michael Gove
2016–2017 Elizabeth Truss
2017–2018 David Lidington
2018–2019 David Gauke
2019–2021 Robert Buckland
2021–2022 Dominic Raab
2022 Brandon Lewis
2022–2023 Dominic Raab
2023– Alex Chalk

Källor redigera

Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia, Lord Chancellor, 29 november 2011.

Externa länkar redigera