Kompanibefäl (KB) är en befälsnivå i Försvarsmakten som omfattar graderna fänrik, löjtnant och kapten, respektive kompetensnivåerna 6-5. De grader som motsvarar kompanibefäl innehåller yrkesofficerare, reservofficerare och värnpliktiga. Kompanibefäl skall ej förväxlas med befälskåren kompaniofficer som infördes genom 1972 års tjänsteställningsreform i Krigsmakten. Även den då införda befälskåren regementsofficer kunde vara kompanibefäl.

Befälsnivåer redigera

Befälsnivå Grad
Generalspersoner General
Generallöjtnant
Generalmajor
Brigadgeneral
Regementsbefäl Överste
Överstelöjtnant
Major
Kompanibefäl Kapten
Löjtnant
Fänrik

Värnpliktigt kompanibefäl redigera

Kompanibefälsvärnpliktiga (KB) var värnpliktigt befäl som efter genomförd grundutbildning blev krigsplacerade som värnpliktsofficerare, med fänrik som grad. Värnpliktigt kompanibefäl utbildades endast i armén och utbildningstiden för kunde variera mellan lägst 415 och högst 615 dagar, beroende på truppslag och befattning. Kompanibefälselever genomförde antingen kompanibefälsskola som så kallat försteg i början av den militära grundutbildningen, eller plutonsbefälsskola med en kompletterande kadettskola som utbildningens sista steg.[1] Idag utbildas inga kompanibefäl.[2]

Se även redigera

Referenser redigera