Lista över vetenskapspriser innehåller ett urval av stora och/eller prestigefyllda vetenskapspriser.

Nr Namn Första
utdelningsår
Vetenskapsområde Utdelningsland Utdelare Aktuell prissumma
(2013)
Frekvens
1 Nobelpriset 1901 Fysik och fysiologi, kemi, medicin, litteratur, fred Sverige/Norge Kungliga Vetenskapsakademien

Karolinska Institutet
Svenska Akademien
Stortinget i Norge

1, 2 miljoner US dollar Årligen
2 Asahipriset 1929 Vetenskap eller konst
med bidrag till japansk kultur eller samhälle
Japan Asahi Shimbun 52.000 US dollar Årligen
3 Fieldsmedaljen 1936 Matematik - International Mathematical Union 14.700 US dollar Vart fjärde år
4 Japanpriset 1983 Vetenskap och teknologi Japan Japanska stiftelsen för vetenskap och teknologi Ungefär 450.000 US dollar Årligen
5 Turingpriset 1986 Datorvetenskap/Informationsteknologi - Association for Computing Machinery 250.000 US dollar Årligen
6 Kyotopriset 1985 Grundvetenskaper, avancerad teknologi, konst och filosofi Japan Inamori-stiftelsen 527.000 US dollar Årligen
7 Schockprisen 1993 Logik och filosofi, matematik, visuell konst, musik Sverige Kungliga Vetenskapsakademien, Konstakademien, Musikaliska Akademien 400.000 kronor Vartannat år
8 Abelpriset 2003 Matematik Norge Norska regeringen 1 miljon US dollar Årligen
9 Gad Rausings pris för framstående humanistisk forskargärning 2003 Arkeologi, filosofi, etnologi, språkvetenskap och historievetenskaper (inom det nordiska forskningssamhället) Sverige Kungliga Vitterhetsakademien 1 miljon kronor Årligen
10 Fundamental Physics Prize 2012 Grundläggande fysik Ryssland Fundamental Physics Prize Foundation 3 miljoner US dollar Årligen
11 Queen Elisabeth Prize for Engineering 2013 Teknologi Storbritannien Royal Academy of Engineering,
London
1,5 miljoner US dollar Årligen
12 Breakthrough Prize in Life Sciences 2013 Biovetenskaper - Fundamental Physics Prize Foundation 3 miljoner US dollar Årligen

KällorRedigera

  • Economist 23 mars 2013, sidorna 76-77