Japanpriset

japansk vetenskapsutmärkelse

Japanpriset (日本国际赏) tilldelas personer från alla delar av världen vars ”originella och framstående insatser inom vetenskap och teknologi bedöms ha fört vetenskapens gräns framåt och gynnat fred och framgång för mänskligheten."

Japanprisets logo.

Priset delas ut av Japanska stiftelsen för vetenskap och teknologi. Priset består av ett diplom, en medalj och en kontant prissumma på ungefär 50 miljoner yen (ungefär 400 000 euro / 4 000 000 svenska kronor). Endast levande personer kan nomineras till utmärkelsen.

Pristagare:

Externa länkarRedigera