Turingpriset (A. M. Turing award) delas årligen ut av Association for Computing Machinery (ACM) till en person som har bidragit till datorindustrin. Bidraget skall vara av långvarig och stor teknisk betydelse. De flesta av pristagarna har varit datavetare.

Turingpriset
Alan Turing, 1927
UtdelareAssociation for Computing Machinery
LandUSA
Period1966
ÅterkommandeÅrligen
WebbplatsA.M. Turing Award

Priset är namngivet efter Alan Turing, en brittisk matematiker som anses vara en av den moderna datavetenskapens grundare.

Turingpriset räknas som datavetenskapens Nobelpris. Utmärkelsen åtföljs av en prissumma som åren 2007–2013 var $250,000 från Intel och Google, sedan 2014 är den $1,000,000 från Google.[1][2]

Pristagare redigera

År Namn Bild Motivering/kommentar
1966   Alan J. Perlis För hans påverkan på programmeringsfältet genom avancerade programmeringstekniker och kompilatorkonstruktion.[3]
1967   Maurice V. Wilkes   Byggde EDSAC 1949, den första datorn med internt lagrade program. Han skrev också boken Preparation of Programs for Electronic Digital Computers 1951 som introducerade programbibliotek.[4]
1968   Richard Hamming För hans arbete med numeriska metoder, automatiska kodningssystem, felupptäckning och felkorrigerande kod.[5]
1969   Marvin Minsky Artificiell intelligens.[6]
1970   James H. Wilkinson För forskning inom numerisk analys för att förbättra användandet av datorn för beräkningar, speciellt inom linjär algebra och "backwards" felanalys.[7]
1971   John McCarthy Dr. McCarthys föredrag "The Present State of Research on Artificial Intelligence" täcker det område där han har fått stort anseende.[8]
1972   Edsger Dijkstra Edsger Dijkstra var en av huvudbidragarna på 1950-talet till utvecklingen av högnivåprogramspråket ALGOL som har blivit modell för noggrannhet och matematisk tydlighet. Han var en av de stora generellt inom programspråk och han har bidragit stort till förståendet av deras struktur, representation och implementering. Hans publikationer under femton år sträcker sig från teoretiska artiklar om grafteori till enkla handböcker, förklarande texter och filosofiska begrundanden inom fältet programspråk.[9]
1973   Charles W. Bachman För hans enastående bidrag inom databasteknologi.[10]
1974   Donald E. Knuth För hans stora bidrag inom analys av algoritmer och design av programspråk, särskilt för hans bidrag i böckerna i serien The Art of Computer Programming.[11]
1975   Allen Newell
  Herbert A. Simon
Genom samlade insatser under mer än 20 år, från början tillsammans med J. C. Shaw vid RAND Corporation, och senare med många fakultets- och studentkollegor vid Carnegie Mellon University, bidrog de till utvecklingen av artificiell intelligens, psykologin om mänsklig kognition och listprocessning.[12][13]
1976   Michael O. Rabin
  Dana S. Scott
För deras gemensamma artikel "Finite Automata and Their Decision Problem," som introducerade idén med icke-deterministiska maskiner, som har visat sig vara ett enormt värdefullt koncept. Deras klassiska artikel har varit en viktig inspirationskälla för fortsatt forskning inom fältet.[14][15]
1977   John Backus För djupa, inflytelserika och varaktiga bidrag till design av praktiska högnivåprogrammeringssystem, särskilt genom arbetet med FORTRAN och för nyskapande publiceringar av formella procedurer för specifikation av programspråk.[16]
1978   Robert W. Floyd För att ha haft ett tydligt inflytande på metoder för att skapa effektiv och stabil programvara och för att ha hjälpt till med att skapa följande områden inom datorvetenskapen: parsningsteori, semantik i programspråk, automatisk programverifikation, automatisk programsyntes och analys av algoritmer.[17]
1979   Kenneth E. Iverson För hans banbrytande insatser inom programspråk och matematisk notation resulterande i vad datavetenskapen känner som APL och för hans bidrag till implementeringen av interaktiva system, pedagogiska användningsområden för APL och till programspråkens teori och användande.[18]
1980   C.A.R. Hoare För hans fundamentala bidrag till definition och design av programspråk.[19]
1981   Edgar F. Codd För hans fundamentala och fortlöpande bidrag till teori och användande av databaser, och särskilt relationsdatabaser.[20]
1982   Stephen A. Cook För att han i betydande grad utvecklat förståelsen av databehandlingskomplexitet.[21]
1983   Ken Thompson
  Dennis M. Ritchie
För utvecklandet av en allmän teori för operativsystem och speciellt för implementationen av UNIX.[22][23]
1984   Niklaus Wirth För utvecklandet av en rad innovativa programspråk: EULER, ALGOL-W, MODULA och PASCAL.[24]
1985   Richard M. Karp För hans fortlöpande bidrag till algoritmteorin och utvecklandet av effektiva algoritmer för nätverksflöde och andra kombinatoriska problem, identifieringen av polynomisk tid och notationen för algoritmisk effektivitet och allra mest för bidraget till teorin om NP-fullständighet.[25]
1986   John Hopcroft
  Robert Tarjan
För fundamentala landvinnigar inom design och analys av algortmer och datastrukturer.[26][27]
1987   John Cocke För signifikanta bidrag inom design och teori av kompilatorer, arkitektur av stora system och utvecklandet av datorer med reducerad instruktionsuppsättning (RISC).[28]
1988   Ivan Sutherland För hans bidrag inom datorgrafiken.[29]
1989   William Kahan För hans fundamentala bidrag till den numeriska analysen. En av de främsta experterna på beräkningar av flyttal.[30]
1990   Fernando J. Corbató För hans arbete med att organisera och leda utvecklingen av generella storskaliga tid- och resursdelande datorsystem som CTSS och Multics.[31]
1991   Robin Milner För tre distinkta bidrag:
 1. LCF (teorembevisare)
 2. Programspråket ML
 3. CCS (Calculus of Communication Systems, Analys av kommunikationssystem)

Dessutom formulerade han full abstrahering och relationen mellan operational semantics och denotational semantics.[32]

1992   Butler W. Lampson För bidrag till utvecklingen av distribuerade hemdatormiljöer och teknik för dess implementering.[33]
1993   Juris Hartmanis
  Richard E. Stearns
Som erkännande av deras inflytelserika artikel som lade grunden för datorbaserad komplexitetsteori.[34][35]
1994   Edward Feigenbaum
  Raj Reddy
För den banbrytande designen och konstruktionen av storskaliga system för artificiell intelligens, samt demonstration av deras praktiska betydelse och potentiellt kommersiella effekt.[36][37]
1995   Manuel Blum Erkännande av hans bidrag till fundamenten inom datorbaserad komplexitetsteori och dess användning inom kryptografi och programverifikation.[38]
1996   Amir Pnueli För inflytelserikt arbete som introducerade temporär logik i datavetenskapen och för enastående bidrag inom formal verification.[39]
1997   Douglas Engelbart För en inspirerande vision om framtidens interaktiva datorbehandling och uppfinnandet av tekniker som bidragit till att realisera denna vision.[40]
1998   Jim Gray För inflytelserika bidrag inom databaser och transaktionsprocessning, forskning och tekniskt ledarskap i systemimplementation.[41]
1999   Frederick P. Brooks, Jr. För stora framsteg inom datorarkitektur, operativsystem och mjukvaruutveckling.[42]
2000   Andrew Chi-Chih Yao För erkännandet av hans fundamentala bidrag inom databeräkningsteori, inkluderande den komplexitetsbaserade teorin om pseudoslumptalsgenerering, kryptografi och kommunikationskomplexitet.[43]
2001   Ole-Johan Dahl
  Kristen Nygaard
För idéer fundamentala för tillkomsten av objektorienterad programmering genom deras design av programmeringsspråken Simula I och Simula 67.[44][45]
2002   Ronald L. Rivest
  Adi Shamir
  Leonard M. Adleman
För deras geniala bidrag till att göra asymmetrisk kryptering användbar i praktiken.[46][47][48]
2003   Alan Kay För pionjärinsatser inom samtida objektorienterade programspråk, för att ha lett arbetet bakom språket Smalltalk samt för grundläggande bidrag till persondatorns utveckling.[49]
2004   Vinton G. Cerf
  Robert E. Kahn
För pionjärinsatser inom internetteknik, däribland utformandet och tillämpningen av de grundläggande kommunikationsprotokollen för Internet, TCP/IP, och för upplyst ledarskap inom nätverkstekniken.[50][51]
2005   Peter Naur För grundläggande insatser inom utformandet av programspråk och definitionen av Algol 60, kompilatordesign och datorprogrammeringens teori och praktik.[52]
2006   Frances Allen För banbrytande bidrag till kompilatoroptimeringens teori och praktik, vilka lade grunderna för moderna optimerande kompilatorer och parallell exekvering.[53]
2007   Edmund M. Clarke
  E. Allen Emerson
  Joseph Sifakis
För deras roller i utvecklingen av modellkontroll till en högeffektiv verifikationsteknologi, vitt accepterad i hårdvaru- och mjukvaruindustrin.[54][55][56]
2008   Barbara Liskov För bidrag till de praktiska och teoretiska grunderna för design av system och programmeringsspråk, särskilt relaterade till dataabstraktion, feltolerans och distribuerade beräkningar.[57]
2009   Charles P. Thacker För hans nydanande design och förverkligande av Alto, den första moderna persondatorn, och dessutom för hans bidrag till Ethernet och surfplattan.[58]
2010   Leslie G. Valiant   För genomgripande bidrag till beräkningsteorin, däribland teorin för "probably approximately correct" (PAC) inlärning, uppräkningars komplexitet och algebraiska databehandling samt teorin för parallell och distribuerad databehandling.[59]
2011   Judea Pearl   För grundläggande bidrag till artificiell intelligens genom utvecklingen av en matematik för sannolikhets- och kausalt resonerande.[60]
2012   Silvio Micali   För genomgripande arbete som lade den komplexitetsteoretiska grunden för vetenskapen om kryptografi och samtidigt gav banbrytande metoder för effektiv verifikation av matematiska bevis inom komplexitetsteori.[61][62]
  Shafi Goldwasser  
2013   Leslie Lamport   För grundläggande bidrag till teorin och praktiska tillämpningar av distribuerade och samtidiga system, isynnerhet uppfinningen av begrepp sådana som kausalitet och logiska klockor, "safety and liveness", replikerade tillståndsmaskiner och sekventiell följdriktighet.[63]
2014   Michael Stonebraker   För grundläggande bidrag till begrepp och tekniker inom moderna databassystem.[64]
2015   Whitfield Diffie   För grundläggande bidrag till modern kryptografi. Diffie och Hellmans banbrytande rapport från 1976, "New Directions in Cryptography", introducerade asymmetrisk kryptering med publika nycklar och digitala signaturer, som ligger till grund för de flesta nu vanliga säkerhetsprotokollen på Internet.[65][66]
  Martin Hellman  
2016   Tim Berners-Lee   För att ha skapat "World Wide Web" och den första webbläsaren, samt de grundläggande protokollen och algoritmerna som möjliggjort uppskalning av Internet. [67]
2017   John L. Hennessy   För deras bidrag till skapandet av energisnåla RISC-baserade processorer, vilket medverkat till möjliggörandet av den revolutionerande utvecklingen av mobila enheter och IoT (Internet of Things). Samtidigt har deras läroböcker bidragit till att öka innovationstakten i industrin de senaste 25 åren genom att påverka generationer av ingenjörer och datorkonstruktörer.[68]
  David Patterson  
2018   Geoffrey Hinton   För teoretiska och praktiska genombrott som har gjort djupa neurala nät till en grundläggande del av datatekniken.[69]
  Yann LeCun  
  Yoshua Bengio  
2019   Edwin Catmull   För grundläggande bidrag till 3D-datorgrafik, och denna tekniks revolutionerande inverkan på datorskapade bilder inom film och andra tillämpningar.
  Pat Hanrahan  
2020   Alfred Aho För grundläggande algoritmer och teori till programspråkens implementation och för sammanställningen av dessa och andras resultat i läroböcker med stor spridning, som har utbildat generationer av datavetare.
  Jeffrey Ullman
2021   Jack Dongarra   För pionjärinsatser inom numeriska algoritmer och bibliotek som har möjliggjort högpresterande beräkningsprogramvara att hålla jämn takt med den exponentiella utvecklingen inom hårdvara under fyra årtionden.[70]
2022   Robert Metcalfe   För uppfinningen, standardiseringen och kommersialiseringen av Ethernet.[71]

Referenser redigera

Noter redigera

 1. ^ acm.org Arkiverad 12 december 2009 hämtat från the Wayback Machine.
 2. ^ ”Turing Award Now Million Dollar Prize”. I-Programmer.info. http://www.i-programmer.info/news/99-professional/7974-turing-award-now-million-dollar-prize.html. Läst 13 september 2017. 
 3. ^ ”A.J. Perlis”. AMTuring.acm.org. http://amturing.acm.org/award_winners/perlis_0132439.cfm. Läst 13 september 2017. 
 4. ^ ”Maurice V. Wilkes”. AMTuring.acm.org. http://amturing.acm.org/award_winners/wilkes_1001395.cfm. Läst 13 september 2017. 
 5. ^ ”Richard W. Hamming”. AMTuring.acm.org. http://amturing.acm.org/award_winners/hamming_1000652.cfm. Läst 13 september 2017. 
 6. ^ ”Marvin Minsky”. AMTuring.acm.org. http://amturing.acm.org/award_winners/minsky_7440781.cfm. Läst 13 september 2017. 
 7. ^ ”J. H. Wilkinson”. AMTuring.acm.org. http://amturing.acm.org/award_winners/wilkinson_0671216.cfm. Läst 13 september 2017. 
 8. ^ ”John McCarthy”. AMTuring.acm.org. http://amturing.acm.org/award_winners/mccarthy_1118322.cfm. Läst 13 september 2017. 
 9. ^ ”Edsger W. Dijkstra”. AMTuring.acm.org. http://amturing.acm.org/award_winners/dijkstra_1053701.cfm. Läst 13 september 2017. 
 10. ^ ”Charles W Bachman”. AMTuring.acm.org. http://amturing.acm.org/award_winners/bachman_9385610.cfm. Läst 13 september 2017. 
 11. ^ ”Donald E. Knuth”. AMTuring.acm.org. http://amturing.acm.org/award_winners/knuth_1013846.cfm. Läst 13 september 2017. 
 12. ^ ”Allen Newell”. AMTuring.acm.org. http://amturing.acm.org/award_winners/newell_3167755.cfm. Läst 13 september 2017. 
 13. ^ ”Herbert A. Simon”. AMTuring.acm.org. http://amturing.acm.org/award_winners/simon_1031467.cfm. Läst 13 september 2017. 
 14. ^ ”Michael O. Rabin”. AMTuring.acm.org. http://amturing.acm.org/award_winners/rabin_9681074.cfm. Läst 13 september 2017. 
 15. ^ ”Dana S. Scott”. AMTuring.acm.org. http://amturing.acm.org/award_winners/scott_1193622.cfm. Läst 13 september 2017. 
 16. ^ ”John Backus”. AMTuring.acm.org. http://amturing.acm.org/award_winners/backus_0703524.cfm. Läst 13 september 2017. 
 17. ^ ”Robert W. Floyd”. AMTuring.acm.org. http://amturing.acm.org/award_winners/floyd_3720707.cfm. Läst 13 september 2017. 
 18. ^ ”Kenneth E. Iverson”. AMTuring.acm.org. http://amturing.acm.org/award_winners/iverson_9147499.cfm. Läst 13 september 2017. 
 19. ^ ”C. Antony R. Hoare”. AMTuring.acm.org. http://amturing.acm.org/award_winners/hoare_4622167.cfm. Läst 13 september 2017. 
 20. ^ ”Edgar F. Codd”. AMTuring.acm.org. http://amturing.acm.org/award_winners/codd_1000892.cfm. Läst 13 september 2017. 
 21. ^ ”Stephen A. Cook”. AMTuring.acm.org. http://amturing.acm.org/award_winners/cook_n991950.cfm. Läst 13 september 2017. 
 22. ^ ”Kenneth Lane Thompson”. AMTuring.acm.org. http://amturing.acm.org/award_winners/thompson_4588371.cfm. Läst 13 september 2017. 
 23. ^ ”Dennis M. Ritchie”. AMTuring.acm.org. http://amturing.acm.org/award_winners/ritchie_1506389.cfm. Läst 13 september 2017. 
 24. ^ ”Niklaus E. Wirth”. AMTuring.acm.org. http://amturing.acm.org/award_winners/wirth_1025774.cfm. Läst 13 september 2017. 
 25. ^ ”Richard Karp”. AMTuring.acm.org. http://amturing.acm.org/award_winners/karp_3256708.cfm. Läst 13 september 2017. 
 26. ^ ”John E. Hopcroft”. AMTuring.acm.org. http://amturing.acm.org/award_winners/hopcroft_1053917.cfm. Läst 13 september 2017. 
 27. ^ ”Robert E. Tarjan”. AMTuring.acm.org. http://amturing.acm.org/award_winners/tarjan_1092048.cfm. Läst 13 september 2017. 
 28. ^ ”John Cocke”. AMTuring.acm.org. http://amturing.acm.org/award_winners/cocke_2083115.cfm. Läst 13 september 2017. 
 29. ^ ”Ivan Sutherland”. AMTuring.acm.org. Arkiverad från originalet den 19 september 2017. https://web.archive.org/web/20170919194156/http://amturing.acm.org/award_winners/sutherland_3467412.cfm. Läst 13 september 2017. 
 30. ^ ”William Kahan”. AMTuring.acm.org. http://amturing.acm.org/award_winners/kahan_1023746.cfm. Läst 13 september 2017. 
 31. ^ ”Fernando Corbato”. AMTuring.acm.org. http://amturing.acm.org/award_winners/corbato_1009471.cfm. Läst 13 september 2017. 
 32. ^ ”A.J. Milner”. AMTuring.acm.org. http://amturing.acm.org/award_winners/milner_1569367.cfm. Läst 13 september 2017. 
 33. ^ ”Butler W. Lampson”. AMTuring.acm.org. http://amturing.acm.org/award_winners/lampson_1142421.cfm. Läst 13 september 2017. 
 34. ^ ”Juris Hartmanis”. AMTuring.acm.org. http://amturing.acm.org/award_winners/hartmanis_1059260.cfm. Läst 13 september 2017. 
 35. ^ ”Richard E. Stearns”. AMTuring.acm.org. http://amturing.acm.org/award_winners/stearns_1081900.cfm. Läst 13 september 2017. 
 36. ^ ”Edward A. Feigenbaum”. AMTuring.acm.org. http://amturing.acm.org/award_winners/feigenbaum_4167235.cfm. Läst 13 september 2017. 
 37. ^ ”Raj Reddy”. AMTuring.acm.org. http://amturing.acm.org/award_winners/reddy_9634208.cfm. Läst 13 september 2017. 
 38. ^ ”Manuel Blum”. AMTuring.acm.org. http://amturing.acm.org/award_winners/blum_4659082.cfm. Läst 13 september 2017. 
 39. ^ ”Amir Pnueli”. AMTuring.acm.org. http://amturing.acm.org/award_winners/pnueli_4725172.cfm. Läst 13 september 2017. 
 40. ^ ”Douglas Engelbart”. AMTuring.acm.org. http://amturing.acm.org/award_winners/engelbart_5078811.cfm. Läst 13 september 2017. 
 41. ^ ”Jim Gray”. AMTuring.acm.org. http://amturing.acm.org/award_winners/gray_3649936.cfm. Läst 13 september 2017. 
 42. ^ ”Frederick Brooks”. AMTuring.acm.org. http://amturing.acm.org/award_winners/brooks_1002187.cfm. Läst 13 september 2017. 
 43. ^ ”Andrew C. Yao”. AMTuring.acm.org. http://amturing.acm.org/award_winners/yao_1611524.cfm. Läst 13 september 2017. 
 44. ^ ”Ole-Johan Dahl”. AMTuring.acm.org. http://amturing.acm.org/award_winners/dahl_6917600.cfm. Läst 13 september 2017. 
 45. ^ ”Kristen Nygaard”. AMTuring.acm.org. http://amturing.acm.org/award_winners/nygaard_5916220.cfm. Läst 13 september 2017. 
 46. ^ ”Ronald L. Rivest”. AMTuring.acm.org. http://amturing.acm.org/award_winners/rivest_1403005.cfm. Läst 13 september 2017. 
 47. ^ ”Adi Shamir”. AMTuring.acm.org. http://amturing.acm.org/award_winners/shamir_2327856.cfm. Läst 13 september 2017. 
 48. ^ ”Leonard M. Adleman”. AMTuring.acm.org. http://amturing.acm.org/award_winners/adleman_7308544.cfm. Läst 13 september 2017. 
 49. ^ ”Alan Kay”. AMTuring.acm.org. http://amturing.acm.org/award_winners/kay_3972189.cfm. Läst 13 september 2017. 
 50. ^ ”Vinton Cerf”. AMTuring.acm.org. http://amturing.acm.org/award_winners/cerf_1083211.cfm. Läst 13 september 2017. 
 51. ^ ”Robert E. Kahn”. AMTuring.acm.org. http://amturing.acm.org/award_winners/kahn_4598637.cfm. Läst 13 september 2017. 
 52. ^ ”Peter Naur”. AMTuring.acm.org. http://amturing.acm.org/award_winners/naur_1024454.cfm. Läst 13 september 2017. 
 53. ^ ”Frances Allen”. AMTuring.acm.org. http://amturing.acm.org/award_winners/allen_1012327.cfm. Läst 13 september 2017. 
 54. ^ ”Edmund Clarke”. AMTuring.acm.org. http://amturing.acm.org/award_winners/clarke_1167964.cfm. Läst 13 september 2017. 
 55. ^ ”E. Allen Emerson”. AMTuring.acm.org. http://amturing.acm.org/award_winners/emerson_1671460.cfm. Läst 13 september 2017. 
 56. ^ ”Joseph Sifakis”. AMTuring.acm.org. http://amturing.acm.org/award_winners/sifakis_1701095.cfm. Läst 13 september 2017. 
 57. ^ ”Barbara Liskov”. AMTuring.acm.org. http://amturing.acm.org/award_winners/liskov_1108679.cfm. Läst 13 september 2017. 
 58. ^ ”Charles P. Thacker”. AMTuring.acm.org. http://amturing.acm.org/award_winners/thacker_1336106.cfm. Läst 13 september 2017. 
 59. ^ ”Leslie G. Valiant”. AMTuring.acm.org. http://amturing.acm.org/award_winners/valiant_2612174.cfm. Läst 13 september 2017. 
 60. ^ ”Judea Pearl”. AMTuring.acm.org. http://amturing.acm.org/award_winners/pearl_2658896.cfm. Läst 13 september 2017. 
 61. ^ ”Silvio Micali”. AMTuring.acm.org. http://amturing.acm.org/award_winners/micali_9954407.cfm. Läst 13 september 2017. 
 62. ^ ”Shafi Goldwasser”. AMTuring.acm.org. http://amturing.acm.org/award_winners/goldwasser_8627889.cfm. Läst 13 september 2017. 
 63. ^ ”Leslie Lamport”. AMTuring.acm.org. http://amturing.acm.org/award_winners/lamport_1205376.cfm. Läst 13 september 2017. 
 64. ^ ”Michael Stonebraker”. AMTuring.acm.org. http://amturing.acm.org/award_winners/stonebraker_1172121.cfm. Läst 13 september 2017. 
 65. ^ ”Whitfield Diffie”. AMTuring.acm.org. http://amturing.acm.org/award_winners/diffie_8371646.cfm. Läst 13 september 2017. 
 66. ^ ”Martin Hellman”. AMTuring.acm.org. http://amturing.acm.org/award_winners/hellman_4055781.cfm. Läst 13 september 2017. 
 67. ^ ”Sir Tim Berners-Lee”. AMTuring.acm.org. http://amturing.acm.org/award_winners/berners-lee_8087960.cfm. Läst 13 september 2017. 
 68. ^ ”John Hennessy and David Patterson will receive the 2017 ACM A.M. Turing Award” (på engelska). www.acm.org. https://www.acm.org/media-center/2018/march/turing-award-2017. Läst 20 juni 2018. 
 69. ^ ”Fathers of the Deep Learning revolution receive 2018 ACM A.M. Turing Award” (på engelska). www.acm.org. https://www.acm.org/media-center/2019/march/turing-award-2018. Läst 28 april 2019. 
 70. ^ ”Open Graph Title: University of Tennessee's Jack Dongarra receives 2021 ACM A.M. Turing Award” (på engelska). www.acm.org. https://awards.acm.org/about/2021-turing. Läst 30 mars 2022. 
 71. ^ ”ACM Turing Award honors Bob Metcalfe for Ethernet” (på engelska). www.acm.org. https://amturing.acm.org/?2023. Läst 22 mars 2023. 

Källor redigera

Externa länkar redigera