Gad Rausings pris för framstående humanistisk forskargärning

Gad Rausings Pris för framstående humanistisk forskargärning delas årligen ut av Kungliga Vitterhetsakademien sedan 2003.[1] Priset instiftades av Rausings barn, och det är Vitterhetsakademiens största pris.[2]

Priset skall gå till en framstående nordisk forskare inom arkeologi, historia, filosofi, filosofins historia, idé- och lärdomshistoria, konst-, litteratur- och musikhistoria, religions- och rättshistoria, etnologi, allmän språkvetenskap och studiet av språkfamiljer och enskilda språk. Priset ska gå till vetenskapsman ”som gjort verkligt framstående och varaktigt betydelsefulla insatser inom [dessa] ämnesområden och som fullgjort huvuddelen av sina insatser inom det nordiska forskningssamhället”.[3] Nordiska akademier och forskningsråd inom ämnesområden kan nominera kandidater.

Prissumman är 1 500 000 kronor (2018).

Pristagare

redigera

Källor

redigera

Externa länkar

redigera