Lista över svenska flygdivisioner (1936−2004)

Wikimedia-listartikel

Detta är en lista över svenska flygdivisioner. I samband med försvarsbeslutet 1936 omorganiserades det svenska flygvapnet från tidigare flygkårer till flygflottiljer, där varje flottilj organiserade i regel tre flygande divisioner. Flygdivisionerna var till en början organiserade som bomb, jakt och spaning. Under 1950-talet omorganiserades bombflygdivisionerna till attackflygdivisioner.

I svenska flygvapnet har divisionerna sedan 1940-talet haft färger kombinerat med ett namn ur bokstaveringsalfabetet som namn. 4. divisionen kunde ha olika funktioner vid flottiljerna, till exempel kunde den fungera som stabsdivision, transportflyggrupp eller utbildningsenhet för meteorologer och värnpliktiga på flottiljerna, och var i regel inte utrustade med någon flygande utrustning.

Namnet på divisionen har använts för att visa vilken flygflottilj den tillhör. Exempelvis har första divisionen på Skånska flygflottiljen (F 10) benämnts Johan Röd. Motsvarande namn användes även som militär anropssignal, till exempel Johan 57, vilket motsvarade AJS 37 Viggen på F 10 Ängelholm.

Divisionerna har olika beteckning i flygvapnets freds- respektive krigsorganisation. Till exempel var "Rudolf Röd" 1.div/F 18 i fredsorganisationen och 181. jaktflygdivisionen i krigsorganisationen. I vissa fall kunde en division i fredsorganisationen fördelas på två divisioner i krigsorganisationen. Som en följd av försvarsbeslutet 2000 avskaffades freds- och krigsorganisationerna och de divisioner som fanns kvar organiserades som insatsförband i form av stridsflygdivisioner.

Flygdivisioner

redigera
Division nr Anropssignal Roll Aktiv Kommentar
Fredsorg. Kriorg.
1.div/F 1 11. lätta bombflygdivisionen Adam Röd Bomb 1936–1949 Omorganiserad 1949 till jakt
11. jaktflygdivisionen Jakt 1949–1976 Krigsförbandet baserades på Hässlö flygplats. Upplöst 1976
2.div/F 1 12. lätta bombflygdivisionen Adam Blå Bomb 1936–1949 Omorganiserad 1949 till jakt
12. jaktflygdivisionen Jakt 1949–1982 Krigsförbandet baserades på Hässlö alternativt Barkarby. Upplöst 1982
3.div/F 1 13. lätta bombflygdivisionen Adam Gul Bomb 1936–1949 Omorganiserad 1949 till jakt
13. jaktflygdivisionen Jakt 1949–1982 Krigsförbandet baserades på Hässlö alternativt Kramfors. Ombaserad till Tullinge flygbas 1981 och 1983 överförd till F 16 som Petter Röd
1.div/F 2 21. spaningsflygdivisionen Bertil Röd Marinspaning 1936–1949 Upplöst 1949
2.div/F 2 22. spaningsflygdivisionen Bertil Blå Marinspaning 1936–1949 Upplöst 1949
1.div/F 3 31. spaningsflygdivision Cesar Röd Spaning 1936–1948 Omorganiserad 1948 till jakt
31. jaktflygdivisionen Jakt 1948–1973 Krigsförbandet baserades på Malmslätt alternativt Ålem. Överförd 1973 till F 17
2.div/F 3 32. spaningsflygdivision Cesar Blå Spaning 1936–1948 Omorganiserad 1948 till jakt
32. jaktflygdivisionen Jakt 1948–1973 Krigsförbandet baserades på Hultsfred. Överförd 1973 till F 17
3.div/F 3 33. spaningsflygdivision Cesar Gul Spaning 1936–1948 Omorganiserad 1948 till jakt
33. jaktflygdivisionen Jakt 1948–1967 Krigsförbandet baserades på Hagshult. Omorganiserad 1967 till Målflygdivisionen
Målflygdivisionen Målflyg 1967–1997 Fredsförband som behöll baseringen på Malmslätt och anropssignalen Cesar Gul även efter nedläggningen av F 3.
5.div/F 3 35. spaningsflygdivisionen Cesar Svart Spaning 1936–1941 Överförd 1941 till F 11
1.div/F 4 41. lätta bombflygdivisionen David Röd Bomb 1936–1946 Omorganiserad 1947 till jakt
41. jaktflygdivisionen Jakt 1947–2004 Krigsförbandet baserades på Kramfors alternativt Kubbe. Upplöst 2004
2.div/F 4 42. lätta bombflygdivisionen David Blå Bomb 1936–1946 Omorganiserad 1947 till jakt
42. jaktflygdivisionen Jakt 1947–2004 Krigsförbandet baserades på Sättna alternativt Färila. Upplöst 2004
3.div/F 4 43. lätta bombflygdivisionen David Gul Bomb 1936–1946 Omorganiserad 1947 till jakt
43. jaktflygdivisionen Jakt 1947–1978 Krigsförbandet baserades på Heden alternativt Kiruna. Upplöst 1978
1.div/F 5 51. lätta attackdivisionen Erik Röd Grundläggande flygutbildning 1969–1997 Krigsförbandet baserades på Gunnarns flygbas.
2.div/F 5 52. lätta attackdivisionen Erik Blå Grundläggande flygutbildning 1969–1997 Krigsförbandet baserades på Kiruna flygplats.
3.div/F 5 53. lätta attackdivisionen Erik Gul Grundläggande flygutbildning 1969–1997 Krigsförbandet baserades på Vidsels flygplats.
4.div/F 5 Erik Svart Utbildning för lätt attack 1969–1997 Färgen svart används vanligen för 5.div, men på F 5 användes den av 4.div.
1.div/F 6 61. lätta bombflygdivisionen Filip Röd Bomb 1939–1947 Omorganiserad 1948 till attack
61. attackflygdivisionen Attack 1948–1993 Krigsförbandet baserades på Karlsborg. Överförd 1993 till F 10
2.div/F 6 62. lätta bombflygdivisionen Filip Blå Bomb 1939–1947 Omorganiserad 1948 till attack
62. attackflygdivisionen Attack 1948–1993 Krigsförbandet baserades på Karlsborg. Upplöst 1993
3.div/F 6 63. lätta bombflygdivisionen Filip Gul Bomb 1940–1948 Omorganiserad 1948 till attack
63. attackflygdivisionen Attack 1948–1967 Krigsförbandet baserades på Moholm. Vakantsatt 1967
1.div/F 7 71. bombflygdivisionen Gustav Röd Bomb 1940–1951 Omorganiserad 1951 till attack
71. attackflygdivisionen Attack 1951–1998 Krigsförbandet baserades på någon av Västgötabaserna. Omorganiserad 1998 till 71. stridsflygdivisionen.
2.div/F 7 72. bombflygdivisionen Gustav Blå Bomb 1941–1951 Omorganiserad 1951 till attack
72. attackflygdivisionen Attack 1951–1998 Krigsförbandet baserades på någon av Västgötabaserna. Omorganiserad 1998 till 72. stridsflygdivisionen.
3.div/F 7 73. bombflygdivisionen Gustav Gul Bomb 1940–1951 Omorganiserad 1951 till attack
73. attackdivisionen Attack 1951–1977 Krigsförbandet baserades på någon av Västgötabaserna. Upplöst 1977.
73. skolflygdivisionen Skol 1977–2012 Återuppsatt 2007 som skolflygdivision, upplöst 2012.
71. transportflygdivisionen Helge Gul Transport 1977–2012 Transportflygfunktionen på Gustav Gul bröts 1977 ut i en egen enhet. Ingår sedan 2012 i 73. transportflygskvadron.
1.div/F 8 81. jaktflygdivisionen Helge Röd Jakt 1938–1963 Krigsförbandet baserades på Barkarby flygplats.
2.div/F 8 82. jaktflygdivisionen Helge Blå Jakt 1938–1963 Krigsförbandet baserades på Barkarby flygplats.
3.div/F 8 83. jaktflygdivisionen Helge Gul Jakt 1938–1963 Krigsförbandet baserades på Arlanda flygplats.
4.div/F 8 Stabens flygavdelning Helge Grön? Skol och transport 1938–1974 SFA var från 1926 en självständigt förband men uppgick 1938 i F 8.
1. flygtransportdivisionen Transport, signalspaning 1948–1983 Överförd 1973 till F 3, därefter hemlös tills den 1983 infogades i 71. transportflygdivisionen.
1.div/F 9 91. jaktflygdivisionen Ivar Röd Jakt 1940–1968 Krigsförbandet baserades på Säve flygbas.
2.div/F 9 92. jaktflygdivisionen Ivar Blå Jakt 1940–1968 Krigsförbandet baserades på Byholma flygbas.
3.div/F 9 93. jaktflygdivisionen Ivar Gul Jakt 1941–1967 Krigsförbandet baserades på Halmstads flygplats.
1.div/F 10 101. jaktflygdivisionen Johan Röd Jakt 1940–1992 Krigsförbandet baserades på Ängelholm alternativt Säve. Upplöstes 1992
101. stridsflygdivisionen Attack och spaning 1993–2001 Återuppstod 1993 som en spaningsdivision utrustad med AJS 37 Viggen
2.div/F 10 102. jaktflygdivisionen Johan Blå Jakt 1940–1999 Krigsförbandet baserades på Kosta alternativt Everöd.
102. stridsflygdivisionen Jakt, attack och spaning 1999–2002 Organiserad som stridsflygdivision med JAS 39 Gripen. Överförd 2002 till F 17.
3.div/F 10 103. jaktflygdivisionen Johan Gul Jakt 1941–1997 Krigsförbandet baserades på Knislinge flygbas. Upplöst 1997
5.div/F 10 Johan Svart Skol 1986–1989 Utbildning av österrikiska piloter.
1.div/F 11 111. spaningsflygdivisionen Kalle Röd Spaning 1940–1978 Krigsförbandet baserades på Kjula flygplats. Delvis överförd 1978 till F 17
2.div/F 11 112. spaningsflygdivisionen Sigurd Blå Spaning 1941–1979 Krigsförbandet baserades på Borlänge flygplats. Delvis överförd 1979 till F 17
3.div/F 11 113. spaningsflygdivisionen Sigurd Gul Spaning 1942–1976 Krigsförbandet baserades på Kosta flygbas. Delvis överförd till F 13 som Martin Röd
4.div/F 11 114. spaningsflygdivisionen Sigurd Svart Spaning 1948–1976 Krigsförbandet baserades på Byholma flygbas. Upplöst 1976.
5.div/F 11 115. spaningsflygdivisionen Kalle Svart Spaning 1949–1976 Krigsförbandet baserades på Nyköpings flygplats. Överförd till F 13 som Martin Röd
1.div/F 12 121. jaktflygdivisionen Ludvig Röd Jakt 1942–1979 Krigsförbandet baserades på Kalmar flygplats. Överförd 1961 till F 21.
2.div/F 12 122. jaktflygdivisionen Ludvig Blå Jakt 1942–1979 Krigsförbandet baserades på Kosta flygbas. Övertog 1968 anropssignalen Ludvig Röd.
3.div/F 12 123. jaktflygdivisionen Ludvig Gul Jakt 1942–1979 Krigsförbandet baserades på Hultsfreds flygplats. Övertog 1968 anropssignalen Ludvig Blå.
1.div/F 13 131. jaktflygdivisionen Martin Röd Jakt 1943–1976 Krigsförbandet baserades på Bråvalla flygplats. Ombildad 1976 till Spaningsdivision.
131. spaningsflygdivisionen Spaning 1976–1993 Överförd 1993 till F 10 som Johan Röd.
2.div/F 13 132. jaktflygdivisionen Martin Blå Jakt 1943–1993 Krigsförbandet baserades på Björkvik alternativt Eneryda. Överförd 1993 till F 17 och Quintus Blå.
3.div/F 13 133. jaktflygdivisionen Martin Gul Jakt 1943–1978 Krigsförbandet baserades på Nyköping alternativt Visby. Upplöst 1978.
1.div/F 14 141. bombflygdivisionen Niklas Röd Bomb 1945–1953 Omorganiserad 1953 till attackdivision.
141. attackflygdivisionen Attack 1953–1961 Krigsförbandet baserades på Moholms flygbas. Upplöst 1961.
2.div/F 14 142. bombflygdivisionen Niklas Blå Bomb 1945–1953 Omorganiserad 1953 till attackdivision.
142. attackflygdivisionen Attack 1953–1961 Krigsförbandet baserades på Råda flygbas. Upplöst 1961.
3.div/F 14 143. bombflygdivisionen Niklas Gul Bomb 1945–1953 Omorganiserad 1953 till attackdivision.
143. attackflygdivisionen Attack 1953–1961 Krigsförbandet baserades på Råda flygbas. Upplöst 1961.
1.div/F 15 151. jaktflygdivisionen Olle Röd Jakt 1945–1960 Omorganiserad 1960 till attackdivision.
151. attackflygdivisionen Attack 1960–1997 Krigsförbandet baserades på Söderhamns flygplats. Upplöst 1997.
2.div/F 15 152. jaktflygdivisionen Olle Blå Jakt 1945–1960 Omorganiserad 1960 till attackdivision.
152. attackflygdivisionen Attack 1960–1997 Krigsförbandet baserades på Fällfors flygbas. Upplöst 1997.
3.div/F 15 153. jaktflygdivisionen Olle Gul Jakt 1945–1967 Omorganiserad 1960 till attackdivision.
153. attackflygdivisionen Attack 1960–1997 Krigsförbandet baserades på Söderhamns flygplats. Upplöst 1967.
1.div/F 16 161. jaktflygdivisionen Petter Röd Jakt 1945–1967 Krigsförbandet baserades på Ärna flygplats. Upplöst 1967.
Jakt 1983–1986 Tillförd från F 1. Både freds- och krigsförbandet baserades på Tullinge flygbas. Upplöst 1986.
2.div/F 16 162. jaktflygdivisionen Petter Blå Jakt 1944–2003 Krigsförbandet baserades på Tierp alternativt Tullinge. Upplöst 2003.
3.div/F 16 163. jaktflygdivisionen Petter Gul Jakt 1944–2000 Krigsförbandet baserades på Gimo alternativt Tierp. Sammanslagen med Petter Blå 2000.
5.div/F 16 163. lätta attackdivisionen Petter Svart Lätt attack 1983–1996 Krigsförbandet baserades på Hedens flygbas. Upplöst 1996.
164. lätta attackdivisionen Krigsförbandet baserades på Jokkmokks flygbas. Upplöst 1996.
1.div/F 17 171. torpedflygdivisionen Quintus Röd Torped 1944–1956 Omorganiserad 1956 till attackdivision.
171. attackflygdivisionen Attack 1956–1973 Omorganiserad 1973 till jaktdivision.
171. jaktflygdivisionen Jakt 1973–2002 Omorganiserad 2002 till 171. stridsflygdivisionen.
2.div/F 17 172. torpedflygdivisionen Quintus Blå Torped 1944–1956 Omorganiserad 1956 till attackdivision.
172. attackflygdivisionen Attack 1956–1973 Omorganiserad 1973 till jaktdivision.
172. jaktflygdivisionen Jakt 1973–1978 Omorganiserad 1978 till spaningsdivision.
172. spaningsflygdivisionen Spaning 1978–2002 Omorganiserad 1978 till 172. stridsflygdivisionen.
3.div/F 17 173. torpedflygdivisionen Quintus Gul Torped 1944–1956 Omorganiserad 1956 till attackdivision.
173. attackflygdivisionen Attack 1956–1975 Upplöst 1975.
173. helikopterdivisionen Flygräddning 1983–1998 Återuppsatt 1983 som helikopterdivision. Överförd 1997 till Helikopterflottiljen.
1.div/F 18 181. jaktflygdivisionen Rudolf Röd Jakt 1947–1973 Krigsförbandet baserades på Tullinge flygbas. Upplöst 1973.
2.div/F 18 182. jaktflygdivisionen Rudolf Blå Jakt 1947–1968 Krigsförbandet baserades på Strängnäs flygbas. Upplöst 1968.
3.div/F 18 183. jaktflygdivisionen Rudolf Gul Jakt 1947–1973 Krigsförbandet baserades på Arboga alternativt Arlanda. Överförd 1973 till F 17
1.div/F 20 Tore Röd Skol 1944–1982 Överförd 1982 till F 16, uppgick i Petter Svart.
2.div/F 20 Tore Blå Skol 1944–1982 Överförd 1982 till F 16, uppgick i Petter Svart.
1.div/F 21 211. spaningsflygdivisionen Urban Röd Spaning 1949–2006 Omorganiserad 2006 till 211. stridsflygdivisionen.
2.div/F 21 212. jaktflygdivisionen Urban Blå Jakt 1961–2002 Tillkom 1961 från F 12. Omorganiserad 2002 till 212. stridsflygdivisionen.
3.div/F 21 213. lätta attackdivisionen Urban Gul Lätt attack 1973–1983 Omorganiserad 1983 till Jakt. Lätta attacken överförd till Petter Svart.
213. jaktflygdivisionen Jakt 1983–1999 Krigsförbandet baserades på Heden, Jokkmokk eller Kiruna. Upplöst 1999.

Se även

redigera

Referenser

redigera

Tryckta källor

redigera