Lista över stormfloder i Nordsjön

Wikimedia-listartikel

Denna lista över stormfloder i Nordsjön har som syfte att ge en så fullständig presentation som möjligt av översvämningar i samband med stormfloder vid Nordsjökusten under de senaste tusen åren. Listan gör dock inte anspråk på att vara fullständig.

Illustration av hur vattenmassor bryter igenom en vall. Troligen rör det sig om julstormfloden 1717.
Datum Namn Alternativt namn Område Konsekvens
800-talet
26 december 838
Nederländska kusten
Den första dokumenterade stormflodenNordsjön; cirka 2 500 döda i det område där Nederländerna ligger i dag.
1000-talet
28/29 september 1014
Belgiska och nederländska kusten
1066
Vid dagens Jadebusen
Borgen Mellums förstörelse.
1100-talet
4 oktober 1134
Belgiska och nederländska kusten
Utvidgning av Zwin fram till Brygge
21 december 1163
Thomasflut 1163
Nederländska kusten
16/17 februari 1164
Julianastormfloden 1164
Nederländska kusten, Elbeområdet
20 000 döda; översvämning av floden Jade och stora skador i området runt floden Elbe
1/2 november 1170
Allhelgonastormfloden 1170
Nederländska kusten
Stor förödelse. Öarna Texel och Wieringen bildas och Zuiderzee utvidgas. Ön Bant förstörs.
december 1196
Nikolausflut
Nederländska kusten
1200-talet
1212
Nederländska kusten
Cirka 60 000 döda i norra Nederländerna
1214
Nederländska kusten
16 januari 1219
Marcellusstormfloden 1219
Nederländska kusten och Elbeområdet
36 000 döda, stora översvämningar i Elbeområdet. Första dokumenterade ögonvittnesskildringen från en stormflod.
1228
Nederländska kusten, Friesland
100 000 döda
20 november 1248
Nederländska kusten
Under vintern 1248/49 drabbades den nederländska kusten av tre stormfloder inom loppet av fyra månader.
28 december 1248
Värnlösabarnsstormfloden 1248
Nederländska kusten och Elbeområdet
Stora förluster av människoliv; översvämningen delade den historiska Elbe-ön Gorieswerder i flera delar.
4 februari 1249
Nederländska kusten
25 december 1277
Weihnachtsflut 1277
Friesland
1280
Friesland
Bildandet av Lauwerszee
1282
Nederländska kusten
Den frisiska ön Texel skiljs från fastlandet.
13/14 december 1287
Luciastormfloden 1287
Nederländska och tyska kusten
50 000 döda; 50 byar förstörs, bildandet av Dollart inleds och Zuiderzee utvidgas.
5 februari 1288
Agathenflut
Nederländska kusten
1300-talet
1322
Belgiska och nederländska kusten
23 november 1334
Clemensflut
Belgiska, nederländska och tyska kusten
Utvidgning av Jadebusen, byarna Arngast och Jadelee översvämmas och försvinner.
1517 januari 1362
Marcellusstormfloden 1362
Grote Mandränke
hela Nordsjöområdet
100 000 dödsfall. Havet tränger in och havsbukten Dollard bildas. Samtidigt sker en utvidgning av Leybucht, Harlebucht, Jadebusen och Eiders mynning. Stora delar av Nordfriesland går under samtidigt som ön Strand och andra öar utanför södra Jylland uppstår. Den nordfrisiska handelsorten Rungholt spolas bort.
8/9 oktober 1374
Erste Dionysiusflut
Tyska och nederländska kusten
Stormfloden leder till att Leybucht utvidgas ända fram till staden Norden i Ostfriesland. Byn Westeel utanför Norden går under.
9 oktober 1377
Zweite Dionysiusflut
Tyska kusten
Vatten tränger igenom vallarna vid slottet Lütetsburg i distriktet Aurich i Ostfrieland och i stadsdelen Bargebur i Norden. Vågorna når ända upp till Dominikanerklostrets murar i Norden.
15/16 november 1377
Nederländska kusten
1400-talet
19/20 november 1404
Erste Elisabethenflut
Belgiska och nederländska kusten
IJzendijke och Hugevliet sjönk
21 november 1412
Cäcilienflut
Tyska bukten
Vid Estes mynning blev en hel by förstörd. Ön Hahnöfersand i floden Elbe skiljs från fastlandet.
18/19 november 1421
Zweite Elisabethenflut
Belgiska och nederländska kusten
100 000 döda. Byn Dort sjönk och Dordrecht skiljdes från fastlandet.
18/19 november 1424
Dritte Elisabethenflut
Nederländska kusten
1 november 1436
Allhelgonastormfloden 1436
Tyska bukten
500 döda. Översvämningar längs hela Nordsjökusten, särskilt i Eiderstedt och Nordstrand. Eidum sjunker.
21 oktober 1468
Ursulaflut
Nederländska kusten
6 januari 1470
Dreikönigsflut
Elbmarschen
Översvämningar i Eiderstedt, inga permanenta markförluster.
27 september 1477
Erste Cosmas- och Damianflut
Belgiska, tyska och nederländska kusten
1500-talet
25/26 september 1509
Zweite Cosmas- och Damianflut
Nederländska och tyska kusten
Floden Ems bryter genom vallarna vid Emden i Ostfriesland. Detta är den största utbredningen av Dollart. Stormfloden innebar den senaste utvidgningen av Jadebusen mot nordväst.
9 september 1510
1 november 1510
Allhelgonastormfloden 1510
Belgiska, nederländska och tyska kusten
16 januari 1511
Antoniusstormfloden 1511
Eisflut
Butjadingen
Genombrott mellan Jade och Weser.
30 september 1514
Hieronymusflut
Nederländska kusten
15 oktober 1517
Gallusflut 1517
5 november 1530
Allerheiligenflut 1530
Felixflut
Nederländska kusten (Westerschelde-Stromgebiet)
Mer än 100 000 döda
31 oktober/1 november 1532
Allerheiligenflut 1532
belgische, Nederländska och tyska kusten
Flera tusen människor dog i Nordfriesland. I kyrkan i Klixbüll i Nordfriesland finns en markering av hur högt vattnet stod. Osterbur och Ostbense i Ostfriesland går under.
13 januari 1552
Pontiansflut
Nederländska kusten
1/2 november 1570
Allhelgonastormfloden 1570
Nederländska, Belgiska och Tyska kusten
20 000 döda. Översvämningar i marskområden i Flandern till Eiderstedt. Stora genombrott av vallarna i Altes Land, Vierlande och Marschlande utanför Hamburg. Byarna Oldendorf och Westbense nära Esens i Ostfriesland går under. Vid kyrkan i ostfriesiska Suurhusen finns en markering att vattnet steg 4,40 meter över normal nivå.
1571
Martiniflut 1571
21 augusti 1573
Kornflut
1 november 1582
Allerheiligenflut 1582
Tyska Bukten
december 1593
Weihnachtsflut 1593
Tyska Bukten
Avsevärda genombrott av vallarna i Nordfriesland.
1600-talet
14/15 februari 1602
Fastnachtsflut 1602
1 december 1615
Große Schadensflut
På ön Strand omkom 300 personer. Kyrkogårdar i många byar förstördes genom översvämningen.
25/26 februari 1625
Fastnachtsflut 1625
Elbeområdet i Tyskland
Genombrott av vallar, översvämningar och stora skador i Ostfriesland, Oldenburg, Altes Land och Hamburg. Flera skader på floderna Jade och Weser.
25 januari 1634
St.-Pauli-Flut
Elbeområdet i Tyskland
Ca 900 meter av vallen Este i Hove förstörs.
11 oktober 1634
Burchardstormfloden 1634
Zweite Grote Mandränke
Tyska bukten
15 000 döda. Ön Strand delas i flera delar. I Danmark översvämmades bland annat Ribe domkyrka.
22 februari 1651
Petrusstormfloderna 1651
Tyska bukten
15 000 döda. Översvämningen delade på de ostfrisiska öarna Juist och Langeoog i två delar. Den ostfrisiska orten Dornumersiel förstördes. Även på tyska fastlandet leder stormfloden till genombrott av vallarna och översvämningar.
4/5 november 1675
Allerheiligenflut 1675
Nederländska kusten
26 januari 1682
Belgiska och nederländska kusten
24/25 november 1685
Erste Katharinenflut
12/13 november 1686
Martiniflut 1686
Martinsflut
Nederländska och tyska kusten
Allvarliga skador på skyddsvallarna i kustområdet från Nederländerna till floden Elbe.
1700-talet
79 december 1703
Hela Nordsjöområdet
1715
Fastnachtsflut 1715
Den andra kyrkan på den ostfriesiska ön Juist förstörs.
24/25 december 1717
Julstormfloden 1717
Nederländska, tyska och danska kusten
Den dittills största kända stormfloden med översvämningar och förödelse med enorma proportioner. Vid holländska, tyska och danska kusten drunknade 11 150 personer och 100 000 djur. Ungefär 8 000 hus förstördes.
2526 februari 1718
Nederländska, tyska och danska kusten
31 december 1720/1 januari 1721
Neujahrsflut 1721
Denna stormflod var högre än julstormfloden 1717. De vallar som reparerades efter julfloden 1717 förstördes. Byarna Bettewehr II och Itzendorf förstörds.
26 november 1736
Zweite Katharinenflut
21 oktober 1745
Elbeområdet
Byn Bishorst i Schleswig-Holstein förstörs
11 september 1751
Elbeområdet
7 oktober 1756
Markusflut
Amalienflut
Elbeområdet
600 döda
1800-talet
23 januari 1820
Nederländska kusten
3/5 februari 1825
Februaristormfloden 1825
Halligflut
Tyska, nederländska och danska kusten
800 döda. Längs den tyska kusten förstörs skyddsvallarna på flera ställen och på öarna längs Nordsjökusten förstörs sanddynerna. Februaristormfloden är den högsta stormfloden längs Elbe fram till 1962. Vattnet nådde följande nivåer:
Cuxhaven:NN + 4,66 meter
Stadersand:NN + 5,14 meter
Hamburg-St. Pauli: NN + 5,24 meter
1/2 januari 1855
Neujahrsflut 1855
Januarsturmflut
Tyska bukten
Stor förstörelse på de Ostfriesiska öarna. Vid Hamburg (Altes Land), i Wilhelmsburg och i Vier- och Marschlanden bryter vattenmassor igenom skyddsvallarna vilket leder till omfattande översvämningar. Vattennivån på Norderney är NN + 4,26 m och i Hamburg-St. Pauli NN + 5,11 m |-valign="top"
1900-talet
12-13 mars 1906
Märzflut 1906
Nederländska, tyska och belgiska kusten
Den dittills högsta stormfloden som registreras vid den ostfriesiska kusten. Inga vallar förstörs. Vattenståndet i Dangast var NN + 5,35 m
13-14 januari 1916
Nederländska kusten
10 februari 1949
Ebbflut
Schleswig-Holsteins västkust
Av en tillfällighet var det lågvatten (ebb) i samband med att den högsta vindstyrkan någonsin uppmätts, vilket gjorde att det inte blev någon katastrofal stormflod.
31 januari/1 februari 1953
Stormfloden i Nordsjön 1953
Nederländska och engelska kusten
Detta är den svåraste naturkatastrofen under 1900-talet i Nordsjöområdet. I Nederländerna, Storbritannien och Belgien dog 2 160 personer. Totalt skadades värden motsvarande mer än 500 miljoner euro. Inga större skador inträffade längs den tyska kusten.
1617 februari 1962
Stormfloden i Nordtyskland 1962
Februarsturmflut 1962, Zweite Julianenflut
Tyska bukten och Elbeområdet
Den hittills högsta stormfloden öster om Jade där vallarna i Niedersachsen skadades eller förstördes på 61 ställen. Främst området kring Elbe och dess bifloder påverkades. 340 döda. Cirka 28 000 lägenheter och hus blev skadade och ca 1 300 bostäder blev helt förstörda. Sammanlagt blev mer än 400 km skyddsvallar förstörda eller kraftigt skadade. Översvämningarna nådde följande högsta vattennivåer: Bremerhaven:NN + 4,86 m, Cuxhaven:NN + 4,94 m, Grauerort:NN +5,70 m, Hamburg-St. Pauli: NN + 5,70 m
23 februari 1967
Zweite Niedrigwasser-Orkanflut
Adolph-Bermpohl-Orkan
Dittills högsta uppmätta vindstyrka: upp till 14 Beaufort (motsvarande över 140 km/timme).
13/, 16 och 19/20 november samt 14 december 1973
Fem kraftiga stormfloder inträffar inom loppet av fyra veckor. Stormfloderna ödelägger vallarna vid Nordsjökusten. Tyska hydrografiska institutet betecknar dem som den längsta stormflodskedjan i mannaminne.
3/4 januari 1976
Erste Januarflut 1976
Tyska bukten och Elbeområdet
Den hittills högsta stormfloden vid nästan alla mätpunkter längs den tyska Nordsjökusten. Vatten tränger igenom på ett stort antal ställen i Kehdingen och Haseldorfer marsch. De högsta vattennivåerna uppmäts i Cuxhaven till NN + 5,10 m, Bremerhaven:NN + 5,18 m, Grauerort:NN + 6,02 m, Hamburg-St. Pauli: NN + 6,45 m
21 januari 1976
Zweite Januarflut 1976
Tyska och danska kusten och Elbeområdet
Bremerhaven NN + 4,91 m
24 november 1981
Novemberflut 1981
Nordfrieslandflut
Nordfriesland
Högsta vattenståndet i Nordfriesland NN + 4,72 m vid mätpunkten i Dagebüll.
26/28 februari 1990
Tyska bukten
Vissa dödsfall, mest kända direkta resultat av svåra översvämningar. Nordsjökusten upplever på tre dagar två stormfloder, två orkanfloder och en vindflod.
28 januari 1994
Januarflut 1994
Tyska bukten
Högsta vattennivåerna är i Ems NN + 4,75 m vid Weener och i Weser NN + 5,33 m vid Vegesack nära Bremen.
3 december 1999
Orkan Anatol
Hela Nordsjöområdet
På kort tid stiger vattnet till mycket höga vattennivåer i hela Nordsjöområdet. Orkanen försvagas innan det blir högvatten i Cuxhaven, annars skulle det ha blivit mycket stora översvämningar inom Elbeområdet.
2000-talet
1 november 2006
Allerheiligenflut 2006
Hela Nordsjöområdet
En mycket allvarlig stormflod med den högsta vattemnivån någonsin som uppmätts för floden Ems (Emden +3,59 m, Gandersum +3,90 m). Sanddyner förstörs på de Ostfriesiska öarna Juist, Langeoog och Wangerooge.
9 november 2007
Stormfloden i Nordsjön november 2007
Sturmtief Tilo
Tyska bukten, Nordsjön
En mycket allvarlig stormflod med en vattennivå på 5,42 m över normalvattenståndet vid Hamburg-St. Pauli. Den allvarligaste stormfloden i Hamburg sedan 1990. Stora översvämningar i Hamburg på fiskmarknaden i området HafenCity. Sanddyner på Helgoland förstörs. I Rotterdam tvingas man för första gången att stänga Maeslantkering.

Externa länkar

redigera

Denna artikel är helt eller delvis baserad på material från tyskspråkiga Wikipedia