Burchardiflut (Burchardi-stormfloden) eller Zweite Grote Mandränke (andra stora människodrunkningen) var en omfattande stormflod som ägde rum den 11-12 oktober 1634 längs Nordsjökusten mellan Ribe i södra Danmark och Brunsbüttel i nordtyska Schleswig-Holstein.

Mellan 8 000 och 15 000 människor dog. De allvarligaste skadorna uppstod i nordtyska Nordfriesland, där bland annat Eiderstedt drabbades och stora delar av ön Alt-Nordstrand spolades ut i havet. Vattenmassorna förstörde skyddsvallarna på flera ställen och boningshus översvämmades, även sådana som låg på de särskilda kullar som gjorts för att skydda mot översvämningar (terp).

Stormfloden fick mycket svåra följder. På exempelvis ön Strand förstördes skyddsvallarna 44 ställen och 6 123 personer drunknade, det vill säga två tredjedelar av öns befolkning. Ungefär 50 000 kreatur dog, 1 300 hus och 30 kvarnar förstördes. Öns samtliga 21 kyrkor skadades och 17 av dem förstördes helt. Ön delades i öarna Nordstrand och Pellworm samt i ett antal mindre holmar (hallig).

Befolkningen längs Nordsjökusten drabbades extra i och med att stormfloden ägde rum under trettioåriga kriget och i anslutning till en omfattande pestepidemi i Schleswig-Holstein. Den variant av det frisiska språket som talades på Nordstrand dog ut i och med denna naturkatastrof.

Se ävenRedigera

Externa länkarRedigera