Zweite Marcellusflut (andra Marcellus-stormfloden) eller Grote Mandränke (den stora människodrunkningen) var en stormflod vid Nordsjökusten som inträffade den 15-16 januari 1362 (Helige Marcellus dag). Längs Nordsjökusten dog mellan 25 000 och 40 000 människor, kanske upp emot 100 000 människor, när en enorm stormflod svepte in från Nordsjön över kusten i Nederländerna, Tyskland och Danmark och förstörde flera städer och landsbygdsområden.

I Nordfriesland i norra Tyskland förstördes bland annat den kända handelsstaden Rungholt liksom andra delar av Nordfriesland och längs den nordtyska kusten bildades de första öarna av halligtyp samt ön Strand. Kustbygderna blev så hårt drabbade att nya skyddsvallar inte kunde byggas upp, varför de påföljande årens stormfloder också fick svåra följder.

I nordtyska Ostfriesland ledde stormfloden till att havsvikarna Leybucht och Harlebucht blev större. Även runt havsviken Jadebusen skedde stora förändringar, bland annat blev Butjadingen en ö. Vid Emden förstördes skyddsvallarna och Dollart översvämmades. Den ostfrisiska ön Juist skiljdes från Borkum.

I Nederländerna påverkades framför allt områdena kring Zuiderzee. Längs hela den nederländska kusten bröt havet genom skyddsvallar och stora delar av landet låg under vatten.

Se ävenRedigera