Lista över skelettmuskler

Wikimedia-listartikel

Här nedanför följer en tabell över musklerna i den mänskliga kroppen.

Det finns uppskattningsvis 642 skelettmuskler i genomsnittsmänniskan, och nästan varje muskel består av en del av ett par av identiska bilaterala muskler, som finns på båda sidorna av kroppen, vilket resulterar i uppskattningsvis 320 par muskler. Det exakta numret är dock svårt att definiera då olika källor grupperar muskler olika, beroende på om vissa muskler skall anses som enskilda muskler eller som delar av en större muskel. Totala antalet skelettmuskler i kroppen varierar mellan 640 och 850 beroende på vilken källa man använder, men vanligast är kring 640.

Musklerna i människokroppen kan kategoriseras i en rad olika grupper vilka inkluderar muskler som relaterar till huvud och nacke, muskler i bål och överkropp, muskler i övre extremiteten, och muskler i den nedre extremiteten.

Rörelsen hänvisar till rörelsen för varje enskild muskel från den traditionella anatomiska positionen. I andra positioner, kan andra rörelser genomföras.

Följande muskler beskrivs via anatomisk terminologi:

Muskel Ursprung Fäste Artär Nerv Rörelse Antagonist
occipitofrontalis 2 occipital bellies och 2 frontal bellies. galea aponeurotica ansiktsnerven Höjer ögonbrynen
     occipitalis superior nuchal line av nackbenet
mastoid part of the temporal bone
galea aponeurotica occipitalis n. auricularis posterior (ansiktsnerven)
     frontalis galea aponeurotica processus mastoideus ophthalmica ansiktsnerven Rynkar ögonbrynen
ögats ringmuskel Pannben; ligamentum palpebrale mediale; Tårben raphe palpebralis lateralis ophthalmica, zygomaticoorbitalis, angularis zygomatic branch av ansiktsnerven Stänger ögonlocken levator palpebrae superioris
corrugator supercilii arcus superciliaris Skinn i pannan, nära ögonbrynen ansiktsnerven Rynkar pannan
depressor supercilii ögonhålans mediala kant medial aspect of bony orbit ansiktsnerven Sänker ögonbrynen

Lista över skelettmuskler:

Överarmen
Anconeus
Biceps brachii
Brachialis
Brachioradialis
Coracobrachialis
Triceps Brachii
Underarmen
Extensor digiti minimi
Extensor digitorum
Extensor carpi radialis brevis
Extensor carpi radialis longus
Flexor carpi radialis
Flexor carpi ulnaris
Flexor digitorum profundus
Pronator teres
Pronator quadratus
Supinator
Lårets Baksida
Biceps Femoris, Caput Breve
Biceps Femoris, Caput Longum
Semimembranosus
Semitendinosus
Buken
Obliquus Externus Abdominis
Obliquus Internus Abdominis
Pyramidalis
Rectus abdominis
Transversus Abdominis
Ryggen
Latissimus dorsi
Serratus Posterior Inferior
Serratus Posterior Superior
Trapezius
Ländryggen
Longissimus thoracis
Iliocostalis lumborum
Multifidus
Erector spinae
Quadratus lumborum
Halsen
Geniohyoideus
Longus Capitis
Longus Colli
Mylohyoideus
Omohyoideus
Platysma
Rectus Capitis Anterior
Scaleni
Sternocleidomastoideus
Sternohyoideus
Lårets Framsida
Adductor Brevis
Adductor longus
Adductor Magnus
Gracilis
Höften
Iliacus
Psoas Major
Psoas Minor
Underbenets Framsida
Extensor Digitorum Longus
Extensor Hallucis Longus
Tibialis Anterior
Sätet
Gemellus inferior
Gemellus superior
Gluteus Maximus
Gluteus Medius
Gluteus minimus
Obturatorius internus
Obturatorius Externus
Piriformis
Quadratus Externus
Vaden
Flexor digitorum longus
Flexor hallucis longus
Gastrocnemius
Plantaris
Soleus
Tibialis posterior
Örat
auriculares
Stapedius
Temporoparietalis
Tensor Tympani
Näsan
Depressor Septi Nasi
Dilator Naris
Levator Labii Superioris Alaeque Nasi
Nasalis
Procerus
Handen
Abductor Minimi Digiti
Abductor Pollicis Brevis
Adductor Pollicis
Flexor Digiti Minimi Brevis
Flexor Pollicis Brevis
Interosseous Musklerna Dorsal
Interosseous Musklerna Plantar
Opponens Digiti Minimi
Opponens Pollicis

Fot

Dorsala Muskler

Plantara Muskler

1:a Lagret

2:a Lagret

3:e Lagret

4:e Lagret

Se även

redigera