Gluteus minimus är en del av skelettmuskulaturen och utgör tillsammans med gluteus medius och gluteus maximus sätesmuskulaturen eller glutealmusklerna.

Gluteus minimus

Ursprung och fästeRedigera

Muskeln sitter innanför gluteus medius och delar ursprung (facies glutea, os Ilium) och fäste med nämnda muskler.

Origo/Ursprung: facies glutea, mellan linea glutea inferior och superior.

Insertion/fäste: trochanter minor,

FunktionRedigera

Muskelns funktion är att den stabiliserar höften lateralt, i sidled, något som behövs för stabiliteten vid gång, löpning och när vi håller balansen på ett ben.

Den utför abduktion av articulatio coxae, höftleden.