Tibialis posterior är en djupt liggande skelettmuskelunderbenets baksida. Den används för att böja foten nedåt samt vrida fotsulan inåt.

Underbenets baksida. Muskeln är här rödmarkerad

Dess läge är på baksidan av både skenbenet och vadbenet, samt på den hinna, membrana interossea cruris, som sitter mellan skenbenet och vadbenet. På skenbenet sitter den fast nedanför linea poplitea. Nere i foten fäster muskeln på båtbenet.

Tibialis posterior innerveras av nervus tibialis (L4 och L5).

När foten belastas fördelas kraften mellan tibialis posterior och flera andra muskler. Tillsammans bidrar de till en bibehållen balans.

Muskelfästen i foten