Tårben (Os lacrimale) är en del av kraniet. Tårbenet utgörs av två tunna benplattor på varje sida av nosen. De bildar en sida av ögonhålan.

Människans kranium, tårbenet har nummer 4
Skalle av ett får, tårbenet markerade med ljusblå färg