Gracilis (eller smala lårmuskeln) är benets näst längsta muskel. Den är den mest ytliga muskeln på lårets mediala sida. Den har sitt ursprung i ensymfysaponeuros och fäster på tibias mediala kondyl. Muskeln är en svag flexor av knät och en svag adducerare av höften och innerveras av n. obturatorius.

Smala lårmuskeln
Gracilis och närliggande muskler.
Gracilis i mitten till höger.
Latin musculus gracilis
Gray's subject #128 471
Proximalt fäste ramus ischiopubicus
Distalt fäste    gåsfotet på tibia (pes anserinus)
Artär arteria circumflexa femoris medialis
Nerv nervus obturatorius
Funktion flexion, inåtrotation, och adduktion i höften; flekterar i knät.