Pronator quadratus (latin: musculus pronator quadratus, "fyrkantiga inåtvridarmuskeln") är i människans kropp en skelettmuskel distalt placerad på underarmen. Dess främsta uppgift är pronation av armbågsleden samt att binda underarmens ben till varandra.

Vänster underarms framsida. Pronator quadratus syns nere till höger.

Pronator quadratus har sitt ursprung i den distala fjärdedelen av armbågsbenets (ulna) framsida och fäster i den distala fjärdedelen av strålbenet (radius).

Pronator quadratus innerveras av n. medianus.

Se ävenRedigera