Ringstaholms län var ett slottslän i landskapet Östergötland. Det fanns sedan tiden då Sverige ingick i Kalmarunionen på 1300-talet. Länet varade till 1470 eller strax efter. Länets administrativa centrum var Ringstaholm.

Ringstaholm på ön i Motala ström i Norrköping

Länet omfattade Bråbo härad, Lösings härad, Åkerbo härad, Gullbergs härad, Memmings härad och Norrköpings stad. 1470 förstördes Ringstaholm och detta län upphörde och ersattes av bland annat Linköpings län.

Källor redigera

  • I. Östergötlands historia från äldsta intill nuvarande tid, 1914 av Anton Ridderstad.
  • Skandinavien under unionstiden, Carl Gustaf Styffe. 1878
  • Almquist, Jan Eric (1917). den civila lokalförvaltningen i Sverige 1523-1530. Del I. Stockholm: P.A. Norstedt & söners förlag. sid. 323