Stegeborgs län

historiskt slottslän i Östergötland

Stegeborgs län var ett slottslän i landskapet Östergötland. Det fanns sedan tiden då Sverige ingick i Kalmarunionen på 1300-talet. Länets administrativa centrum var Stegeborg.

Stegeborg omkring 1700

Länet omfattade före slutet av 1400-talet Björkekinds, Hammarkinds, Skärkinds, Bankekinds, Hanekindkinds och Valkebo härad. Av dessa övergick Bankekind, Hanekind och Valkebo och Skärkind till Linköpings län när den bilades på 1470-talet, dock återgick Skärkind 1529 till Stegeborgs län. Tillkom till detta län gjorde Åkerbo, Lösing och Bråbo härad när Ringstaholms län upphörde på 1470-talet. Dessutom tillfördes Östkinds härad. 1551 delades länet upp i flera fögderier: ett för slottet (som efter 1598 även omfattade Hammarkind, Björkekind Östkind), ett för Hammarkind (1551-1587, 1596-1598), ett för Björkekind och Östkind (även tidvis med Lösing och Bråbo), ett för Lösing (1541-1561, 1627-1629), ett för Bråbo (1550-1590), ett för gården/slottet Bråborg inom Lösings härad som kallades Bråborgs län, ett för Memming, Skärkind och Åkerbo (tidivs uppbrutet, Skärkind 1562-1572, Åkerbo 1549-1560, 1479-1597), ett för Gullberg (från 1550, före dessa Memmings).

Efter länsreformen 1634 ingick området i Östergötlands län.

Ståthållare/hövitsmän/befälhavare/slottsfogde redigera

Källor redigera

  • Skandinavien under unionstiden, Carl Gustaf Styffe. 1878
  • Almquist, Jan Eric (1917). den civila lokalförvaltningen i Sverige 1523-1530. Del I. Stockholm: P.A. Norstedt & söners förlag. sid. 323