Valkebo härad var ett härad i Östergötland. Valkebo härad omfattade ett område sydväst om Linköping, som idag hör till Linköpings kommun. Arealen mätte 411 km² varav land 396 och befolkningen uppgick 1920 till 7 392 invånare.[1] Tingsställe var till 1691 vid Gammalkils kyrka och därefter till Bankeberg i Vikingstads socken. Från omkring 1850 flyttades det till Vikingstad, och från 1918 i Linköping.

Valkebo härad
Härad
Gammalkils kyrka
Valkebo häradsvapen
Land Sverige Sverige
Landskap Östergötland
Socknar Gammalkils socken
Ledbergs socken
Nykils socken
Rappestads socken
Sjögestads socken
Ulrika socken
Vikingstads socken
Valkebo härads läge i Östergötland.
Valkebo härads läge i Östergötland.
Valkebo härads läge i Östergötland.

Geografi redigera

Häradsområdet har i norr en bördig och uppodlad slättbygd som i norr avgränsas av Svartån och Gullbergs härad. I söder övergår området i en kuperad skogsbygd. Den största orten är idag Vikingstad.

Häradsområdet avgränsas i väster av Vifolka härad och i sydväst och söder av Göstrings härad. I sydost ligger Kinda härad och i öster gränsar Valkebo mot Hanekinds härad. I norr ligger Gullbergs härad.

Socknar redigera

Valkebo härad omfattade följande socknar:

Län, fögderier, tingslag, domsagor och tingsrätter redigera

Socknarna ingick i Östergötlands län. Församlingarna tillhör(de) Linköpings stift.

Häradets socknar hörde till följande fögderier:

  • 1720-1899 Gullbergs, Bobergs och Valkebo fögderi
  • 1900-1917 Vifolka, Valkebo, Gullbergs fögderi
  • 1918-1990 Linköpings fögderi

Häradets socknar tillhörde följande tingslag, domsagor och tingsrätter:

Häradshövdingar redigera

Ämbetstid Namn Levnadstid
1353-+1361 Lars Dansson
1381 Asger Djäken
1385 Anders Klasi
1398 Ragvald Skalle
1423-1425 Jon Dansson
1436-1458 Inge (Jönsson/Jonsson) Djäken
1495 Bengt Haraldsson
1521 Sven (Pedersson
1528 Sven Persson
1680-1686 Olof Häger
1686-1698 Mauritz Ludvig Holst 1636–1700
1698-1723 Samuel Hytthon
1724-1742 Peter Hederhielm
1743-1744 Johan Broström
1744-1747 Jonas Ekman
1747-1762 Fredrik Otto Wrangel af Lindeberg
1763-1795 Sigfrid Gahm
1795-1835 David Eric Holmström
1835-1851 Fredrik Carl Pereswetoff-Morath
1852-1859 Carl Johan Ek
1860-1889 Arnold Georg Rudling
1890-1923 Gustaf Hjalmar Bergh
1924-1936 Carl Wilhelm Åstrand
1936-1957 Helge Arvid Sjögren
1957-1970 Elis Herman Dahlin

Källor redigera

Noter redigera

  1. ^ Sjögren, Otto (1931). Sverige geografisk beskrivning del 2 Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län. Stockholm: Wahlström & Widstrand. Libris 9939 

Webbkällor redigera

Tryckta källor redigera