Öppna huvudmenyn
Lennart Aspegren

Lennart Aspegren, född 23 juli 1931Stenungsön i villa Solbacka, är en svensk internationellt verksam jurist som har arbetat som rättschef i Regeringskansliet och som FN-domare. Han är verksam som föreläsare och konsult i Sverige och utomlands. Jur dr hc.

Innehåll

BiografiRedigera

Lennart Lage Suleiman Ivarson Aspegren är uppvuxen i ett överklasshem i Helsingborg i villa Skalet precis intill Kärnan. Efter studier i språk och i juridik gick Aspegren in på domarbanan och utnämndes till hovrättsråd i Svea hovrätt. Perioden 1969-1993 tjänstgjorde han i Regeringskansliet, senast som rättschef i Finansdepartementet och andra departement. I egenskap av internationell förhandlingschef hade han i tjänsten uppdrag världen över, däribland som särskild emissarie för det svenska rättsbiståndet till Baltikum och som vice ordförande i OECD:s Public Management Committee (PUMA), Paris. I anslutning till sin departementstjänst svarade han också för ett antal offentliga utredningar (Statsförvaltningens Europakompetens, Pantbankernas kreditgivning, Myndighetsutövning vid medborgarkontor, Myndigheternas skrivregler, Regeringskansliets regelförenklingsgrupp, Svenskar i EU-tjänst). Som ledamot i Arbetsdomstolen 1980-1996 företrädde han där staten som arbetsgivare. Åren 1994-1995 var han domare i Försäkringsöverdomstolen.

Med ställning som undergeneralsekreterare i FN tjänstgjorde Aspegren 1995-2000 på heltid som ordinarie domare i Internationella brottmålstribunalen för Rwanda (ICTR). Aspegren var en av tre domare i Akayesumålet där dom avkunnades den 2 september 1998, den första internationella rättegång där någon fällts till ansvar under rubriceringen folkmord. Akayesu-domen bröt också ny mark då våldtäkt ansågs utgöra del av folkmordet.[1] Under 2011 arbetade han som oberoende expert i mänskliga rättigheter och internationell humanitär rätt som den ene av två ledamöter i en FN-kommitté om Gazakonflikten ("Davis/Aspegren-rapporten").

Som "en framstående jurist med en imponerande karriär både i Sverige och utomlands" blev han 2013 promoverad till juris hedersdoktor vid Stockholms universitet.

BibliografiRedigera

- Lagkommentarer m.m

 • Lagen om offentlig anställning, Budgetdepartementet 1976;
 • Public Employment in Sweden, Departementsserien 1978;
 • Förenklad ställföreträdarlag, Departementsserien 1991;
 • The Safeguards for Public Interests during Labour Conflicts, Departementsserien 1992;
 • Statlig anställning, Publica, 1994 (medförf.,);
 • Offentlig arbetsrätt, tredje upplagan, Wolters Kluwer 2015 (medförf.);

- Artiklar m.m.

 • Responsiveness in the Swedish Public Service, SIPU 1988;
 • Brittiska synpunkter på regeringstjänstemäns lojalitet, Nordisk Administrativt Tidsskrift 1992;
 • Åtta har dömts för folkmorden i Rwanda, Svenska Dagbladet 12.9.2001;
 • Befälsansvar: Några anteckningar om 'command responsibility' enligt internationell straffrätt, Juridisk tidskrift 2001-02);
 • strödda bidrag i H.G. Franck, "The Barbaric Penalty: Abolishing the Death Penalty", The RWI Human Rights Library, Kluwer 2003;
 • Inledning i G. Espelund & A. Karlsson, "Till mänsklighetens försvar - iakttagelser av krigsbrott, tribunaler och försoning", Juridisk reportagebyrå 2006;
 • Never again? - Rwanda and the World, "Human Rights Law: From dissimination to application; Essays in honour of Göran Melander", The RWI Human Rights Library, Brill 2006;
 • The Rwanda Tribunal and Genocide, "From Human Rights to International Criminal Law; Studies in honour of an African jurist, the late Judge Laïty Kama", Brill 2007 (medförf.);
 • När kommer Ask till skott?, Brännpunkt, Svenska Dagbladet 31.7.2008;
 • Från en folkmordstribunal, Iusbäraren nr 3/2010 s. 25;
 • International Criminal Law and the Genocide in Rwanda: A Bibliography, 2013 (www.kb.se/libris);
 • Äntligen! En högst nödvändig uppdatering av vår lagstiftning om internationella brott, nättidningen Dagens juridik 19.12.2013 (www.dagensjuridik.se/2013/12/antligen-en-hogst-nodvandig);
 • Vid vilken ålder bör barnsoldater börja räknas som vuxna och deras särskilda skydd upphöra?, Dagens juridik 26.2.2014 (medförf.);
 • Det är rasism på svenska, Tidskriften Expo nr 1/2014;
 • Då slog vi fast att folkmord är det värsta av alla brott, Dagens juridik 4.11.2014;
 • Arbetsrätten för offentliganställda är starkt föränderlig – och berör 1,3 miljoner svenskar, Dagens juridik 5.2.2016;
 • Därför är det förflutnas brott så viktiga för framtidens fred, Dagens Nyheter 29.12.2016 Kultur s. 12;
 • "Foreword" to M. Klamberg (ed.), Commentary on the law of the International Criminal Court (CLICC), TOAP, Bryssel, 2017, s. iii (www.cmn-kh.org/clicc).

- Filmer

 • Statistroller i AB Svenska Ords spelfilmer Släpp fångarne loss - det är vår! (1975), Sopor (1976), Picassos äventyr (1978), P&B (1983), Ronja Rövardotter (1984).

ReferenserRedigera

Externa länkarRedigera