Lundsbergs skola

friskola och internatskola i Sverige

Lundsbergs skola är en privat internatskola och har varit ett av Sveriges tre riksinternat. Den ägs och drivs av Stiftelsen Lundsbergs skola.[2] Den är belägen ett tiotal kilometer norr om Kristinehamn, i orten Lundsberg i Storfors kommun. Skolan har funnits sedan 1896.

Lundsbergs skola
Lundsbergsskola1.JPG
Lundsbergs skola i mars 2008
SkoltypGymnasieskola, grundskola årskurs 9
Läroverk före 1966
OrtStorfors, Värmland
LänVärmlands län
LandSverige
Grundad30 januari 1896
ÄgareStiftelsen Lundsbergs skola
Antal eleverca 220[1]
Antal lärareca 25[1]
RektorPeter Morfeldt
Webbplatslundsbergsskola.se

Skolan hade under läsåret 2012–2013 ungefär 220 elever. Årsavgiften uppgick år 2011 till cirka 250 000 kronor.[3]

HistoriaRedigera

 
Det tidigare skolhuset, 1905.

Skolan grundades den 30 januari 1896 av affärsmannen William Olsson[4] med inspiration från de klassiska pojkinternaten i Storbritannien. Flera av dessa präglades i likhet med Lundsberg vid denna tid av idealen om att utbilda landets framtida makthavare genom en religiös fostran i en spartanskt lantlig miljö. Vad gäller den brittiska tanken om universitetsförberedande skola så var Olsson istället inriktad mot att lära eleverna arbeta. Ursprungligen var utbildningen avsedd att motsvara realskolan. År 1904 utökades skolplanen med gymnasium, och 1908 fick man rätt att förrätta studentexamen.[5] Under förkrigstidens Sverige beskrevs skolan som en av landets mest pedagogiskt progressiva, med också ett karaktärsdanande fokus utanför klassrummet och efter skoltid.[6]

Fram till 1907 ägdes skolan av Lundsbergs AB men överläts därefter till stiftelsen Lundsbergs skola[5], vars styrelse idag består av före detta elever, anställda samt målsmän till elever som går på skolan.[3] I stiftelsens inledande paragraf från 1919 stod att Lundsbergs skola [...] i sin verksamhet ytterst bör ledas av kristen, evangelisk uppfattning. Idag är den ändrad till Stiftelsens syfte är att driva och vidareutveckla Lundsbergs skola i demokratisk anda och på kristen grund.[7] Skolan motto är Mens sana in corpore sano ("En sund själ i en sund kropp") och dess färger grönt och vitt.

Skolan inrymdes inledningsvis i Lundsbergs herrgård, men allt eftersom elevantalet ökade tillkom byggnader för lärare, sjukstuga och elevhem. Nuvarande skolbyggnaden uppfördes 1906–1907 efter arkitekt Erik Lallerstedts ritningar.[8] Genom en donation restes 1929–1930 den intilliggande Lundsbergs kyrka som ritats av Bror Almquist.

År 1913 upprättades ett tromannaråd för eleverna. Vid varje elevhem utsågs en Troman, vilken valdes av skolledningen på främst på grundval av sin förmåga att föregå med gott exempel. Rådet innebar att eleverna uppnådde självstyre på ett antal områden.[9]

Skolan blev i november 2011 polisanmäld av Statens skolinspektion då det misstänktes ha förekommit grova missförhållanden och våld på skolan. Misstankarna gällde pennalism i form av misshandel, olaga hot och olaga tvång mot minderårig.[10] Polisanmälan lades senare ned.[källa behövs] I april 2013 bedömde Skolinspektionen att skolan genomfört de förändringar som krävdes varvid myndigheten avslutade sin tillsyn samtidigt som man beslutade att inte gå vidare med föreläggandet om vite.[11] I augusti 2013 uppdagades en händelse vid så kallad nollning, då två elever fick brännskador av strykjärn. Kort därefter belade Skolinspektionen Lundsberg med ett tillfälligt verksamhetsförbud.[12] I samband med detta sparkade skolans styrelse rektorn Staffan Hörnberg med omedelbar verkan och ställde sina styrelseplatser till förfogande.[13] Lundsberg överklagade Skolinspektionens beslut som gick hela vägen till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD 2014 ref 47). Domstolen konstaterade att Skolinspektionen hade haft behörighet att besluta om ingripanden då inspektionen hade tillsynsrätt över skolverksamheten när den bedrevs utanför den vanliga skoldagen.[14] Två elever dömdes till vållande till kroppsskada, övriga frikändes.[15]

ElevhemmenRedigera

Skolan har haft åtta elevhem varav sex är i bruk, Herrgården, Klätten, Forest Hill, Gransäter, Björke och Skogshult.[16]

BergaRedigera

Togs i bruk 1924.[17]1942 blev Berga rektorsbostad och eleverna flyttade till Skogshult.

BjörkeRedigera

Färdigställt 1899 och skolans tredje elevhem.

Forest HillRedigera

Färdigställt 1898. Namnet valdes på förslag från grundaren William Olssons syster Mary Cooper.
Från och med 2019 tillhör även skogshults gamla annex Forest Hill under namnet Lilla Hill.[18]

GransäterRedigera

Färdigställt 1902. Gransäter kallas ibland för "Kungliga Gransäter" då både prins Gustaf Adolf (från 1918 till 1924) och prins Sigvard Bernadotte (från 1918 till 1926) bodde där.

HerrgårdenRedigera

Lundsbergs skola startade år 1896 med fyra elever på Herrgården, vilket gör den till skolans äldsta byggnad. Herrgårdens matsal Kavaljeren har anor från 1700-talet. Prins Bertil bodde på Herrgården från 1926 till 1930. När Misba stängdes, flyttades alla därifrån till Herrgården.

KlättenRedigera

Klätten färdigställdes 1953 och invigdes av den tidigare studenten prins Bertil den 10 september samma år.

MisbaRedigera

Togs i bruk 1912 (senare stängt - eleverna flyttade till Herrgården).[17]

SkogshultRedigera

Färdigställt 1913 och då avsett som pojkhem. Bland alumnerna kan nämnas Prins Carl Philip som bodde på Skogshult 1996–1999. År 1985 tillkom ett annex som nu tjänar som elevhem för flickor.

IdrottRedigera

Mellan de sex hemmen sker idrottstävlingar om olika idrottspriser. Flickor och pojkar tävlar hemvis om de olika vandringspriserna. Det finns både junior- och seniorvandringspris. De idrotter som utkämpas på Lundsbergs skola är bland annat badminton, basket, bordtennis, fotboll, friidrott, innebandy, längdskidåkning, rodd, skytte, terränglöpning och volleyboll. Det sker även idrottstävlingar genom Sveriges Internat- och Privatskolors Idrottsorganisation, SIPSI, som förutom Lundsbergs skola utgörs av Enskilda gymnasiet, Grennaskolan, Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket och Viktor Rydberg Gymnasium.

RektorerRedigera

Lundsbergs skola har haft följande rektorer sedan starten:[17][19]

 • 1896–1922: Frits Danielsson
 • 1922–1942: Einar Gauffin
 • 1942–1960: Martin Lindström
 • 1960–1986: Per Henningsson
 • 1986–1988: Göran Malmeström
 • 1988–1995: Hans G. Helén
 • 1995–1999: Anders Lundin
 • 1999–2000: Rune Svaninger
 • 2000–2001: Reidar Rönnecke
 • 2001–2004: Jan Peterson
 • 2004–2013: Staffan Hörnberg
 • 2013–2014: Ann Kabo, tillförordnad från september 2013
 • 2014–2014: Michael Lisberg[20]
 • 2014–2018: Johan Harryson[21]
 • 2018–2019: Christer Carlsson
 • 2019- : Peter Morfeldt

Stefan Kristoffersen, som upprepade gånger citerats som tidigare rektor vid Lundsbergs skola,[22] och som starkt kritiserat skolan, hade enligt Aftonbladet 3 juni 2000 tjänst som biträdande rektor.[23]

Några före detta eleverRedigera

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera

 1. ^ [a b c d e f g h i j k l m n o] Liebermann, Andreas; Skillemar, Fredrik; Rotevatn, Rino (23 november 2011). ”Skolinspektionen polisanmäler Lundsberg”. SVT. Arkiverad från originalet den 18 april 2013. https://archive.is/20130418122346/http://svt.se/2.58360/1.2615217/. Läst 1 december 2011. 
 2. ^ ”Organisation | Lundsbergs Skola”. www.lundsbergsskola.se. Arkiverad från originalet den 13 december 2018. https://web.archive.org/web/20181213152215/http://www.lundsbergsskola.se/stiftelsen-och-stiftelsens-styrelse/organisation/. Läst 28 juni 2018. 
 3. ^ [a b] Sandgren, Petter (2 december 2011). ”Internatskolans anda ska fostra makthavare”. Svenska Dagbladet. http://www.svd.se/kultur/understrecket/internatskolans-anda-ska-fostra-makthavare_6681476.svd. Läst 7 oktober 2012. 
 4. ^ ”Vägen ut i världen börjar på Lundsberg”. Lundsbergs skola. https://www.lundsbergsskola.se/historia. Läst 21 februari 2021. 
 5. ^ [a b] Carlquist, Gunnar, red (1937). Svensk uppslagsbok. Bd 17. Malmö: Svensk Uppslagsbok AB. sid. 839-40 
 6. ^ Sandgren, Petter (2015). Internatskolorna – att fostra en elit. Atlantis. sid. 49, 176 ff, 192 ff. ISBN 978-91-7353-724-7 
 7. ^ ”Varför en kyrka?”. Lundsbergs skola. Arkiverad från originalet den 1 februari 2014. https://web.archive.org/web/20140201224139/http://www.lundsbergsskola.se/index.php?id=255. Läst 7 oktober 2012. 
 8. ^ KulturNav: Lallerstedt, Erik
 9. ^ Danielson, Frits (1946). "Skolans historia åren 1896–1922". Lundsbergs skolas historia 1896–1946, Stockholm, s. 110-114
 10. ^ ”Skolinspektionen polisanmäler Lundsberg”. Rapport. SVT. 23 november 2011. Arkiverad från originalet den 26 november 2011. https://web.archive.org/web/20111126022845/http://svt.se/2.22620/1.2615217/skolinspektionen_polisanmaler_lundsberg. Läst 23 november 2011. 
 11. ^ Skolinspektionen: Lundsbergs skola slipper vite för skolbrister, pressmeddelande 5 april 2013
 12. ^ Skolinspektionen: Skolinspektionen stänger Lundsbergs skola, pressmeddelande 2013-08-28
 13. ^ ”Lundsbergs styrelse sparkar rektorn – och ställer sin platser till förfogande”. Svenska Dagbladet. http://www.svd.se/nyheter/inrikes/efter-skandalen-lundsbergs-rektor-far-sparken_8463902.svd. Läst 6 september 2013. 
 14. ^ Högsta förvaltningsdomstolens dom 2014-06-25 i mål nr 2013-8148, (HFD 2014 ref 47).
 15. ^ TT (24 januari 2014). ”Två döms för strykjärnsnollning”. Svenska Dagbladet. ISSN 1101-2412. https://www.svd.se/tva-doms-for-strykjarnsnollning. Läst 31 mars 2021. 
 16. ^ ”Elevhem vid Lundsbergs skola”. Arkiverad från originalet den 30 november 2018. https://web.archive.org/web/20181130054318/http://www.lundsbergsskola.se/internat/elevhemmen/. Läst 19 oktober 2018. 
 17. ^ [a b c] Lundsbergs skola: matrikel 1896–1996, upprättad av styrelsen för Föreningen Gamla Lundsbergare, Stockholm 1997, s. 20
 18. ^ "Lundsberg - Forest Hill"
 19. ^ ”Lundsbergs skola: Historik”. Lundsbergs skola. Arkiverad från originalet den 13 december 2018. https://web.archive.org/web/20181213144820/http://www.lundsbergsskola.se/historik/. Läst 19 oktober 2018. 
 20. ^ Lärare blir ny rektor på Lundsberg. Arkiverad 13 december 2013 hämtat från the Wayback Machine. Göteborgs-Posten 2013-12-03. Läst 2013-12-10.
 21. ^ Lundsberg är en fantastisk skola, Värnamo Nyheter 2014-10-11. Läst 2017-10-06. Det är oklart när Harryson tillträdde och när han formellt blev rektor.
 22. ^ Dagens Nyheter 2011-12-04, Uppdrag granskning 2012-05-23, Borås tidning 2013-08-28 Arkiverad 31 augusti 2013 hämtat från the Wayback Machine.
 23. ^ Lundsberg skakas av nytt avhopp, Aftonbladet 2000-06-03.
 24. ^ Rainer, Lena (27 oktober 2006). ”Carl Johan Bernadotte minns sommaren med Greta Garbo”. Sydsvenskan. http://www.sydsvenskan.se/kultur-och-nojen/article192413/Carl-Johan-Bernadotte-minns-sommaren-med-Greta-Garbo.html. Läst 1 december 2011. [död länk]
 25. ^ Kalmteg, Lina (7 oktober 2011). ”Drömjägare”. Svenska Dagbladet. http://www.svd.se/kultur/dromjagare_6534601.svd. Läst 1 december 2011. 
 26. ^ [a b] Edblom, Kristina (30 november 2011). ”Varnas av ministern”. Aftonbladet. http://www.aftonbladet.se/nyheter/article14008693.ab. Läst 1 december 2011. 
 27. ^ Cantwell, Oisín (12 juni 2009). ”Christian, 5: Jag ska bygga en egen bil när jag blir stor”. Aftonbladet. http://www.aftonbladet.se/ekonomi/article11871477.ab. Läst 1 december 2011. 
 28. ^ Dickson, Staffan (1 december 2011). ””Jag var inriktad på att överleva””. Aftonbladet. http://www.aftonbladet.se/nyheter/article14013065.ab. Läst 1 december 2011. 

LitteraturRedigera

Externa länkarRedigera