Ledningsstridsskolan (LedSS) är en truppslagsskola för signaltrupperna inom svenska armén som verkat i olika former sedan 2000. Förbandsledningen är förlagd i Enköpings garnison, Enköping.

Ledningsstridsskolan
(LedSS)
Vapen för Ledningsstridsskolan tolkat efter dess blasonering.
Information
Officiellt namnLedningsstridsskolan
Datum2000–
LandSverige
FörsvarsgrenFörsvarsmaktsgemensam
TypSignaltrupperna
RollFack- och funktionsskola
Del avLedningsregementet
FöregångareArméns stabs- och sambandsskola
StorlekTruppslagsskola
HögkvarterEnköpings garnison
FörläggningsortEnköping
Marsch"Fanvakten" (Ekström) [a]
Befälhavare
SkolchefÖv. Anders Edholm
Tjänstetecken
Sveriges örlogsflagga

Historik redigera

Ledningsstridsskolan har sina rötter i Arméns stabs- och sambandsskola, (StabSbS) som under slutet av 1990-talet var en del av Försvarsmaktens Ledningscentrum (FM LedC). Försvarsmaktens Ledningscentrum kom dock att avvecklas den 30 juni 2000 varvid verksamheten vid centret övertogs och inordnades inom Upplands regemente (S 1). År 2006 avvecklades Upplands regemente, och i dess ställe bildades Ledningsregementet (LedR), vilket bland annat övertog uppgifterna från Upplands regemente.[2][3][4] Efterhand efter 2006 uppstod behovet av att ånyo skapa en sammanhållen skola inom ledningsområdet. Under 2012 utreddes därför hur man skulle kunna skapa en "starkare stridsskola" inom ledningsfunktionen. Som resultat av denna utredning så inrättades Ledningsstridsskolan från 1 januari 2013.

Verksamhet redigera

Skolan är en del av Ledningsregementet (LedR) och utbildar officerare men även soldater och civila inom Försvarsmakten och totalförsvaret. Vidare ansvarar stridsskolan för utveckling inom ledningsområdet samt ledningsträning av staber (bataljon, brigad och högre). Utöver detta har skolan även ansvar för genomförande av årliga multinationella stabsövningar i Viking- och CJSE-serierna. (Combined Joint Staff Exercise)

Ingående enheter redigera

Skolan består av Chef och fem enheter:

 • Tjänstegrensavdelningen
 • Utbildningsavdelningen med Totalförsvarets signalskyddsskola (TSS)
 • Träningsavdelningen, efterträdare till Ledningsträningscentrum (LTC). Inom ramen för träningsavdelningen inryms även den verksamhet som tidigare genomfördes vid Krigsspelscentrum (FKSC)
 • Utvecklingsavdelningen
 • Stabsavdelningen

Heraldik och traditioner redigera

Den förbandsmarsch som Ledningsskolan antog i samband med bildandet av skolan, ärvdes från Ledningscentrum. Marschen har antogs redan 1952 av dåvarande Signalregementet (S 1), och från 1957 Upplands signalregemente. Åren 1976–1991 användes den av Arméns stabs- och sambandsskola, åren 1991–1997 av Arméns lednings- och sambandscentrum, åren 1998 av Stabs- och sambandsskolan, och åren 1999–2000 av Ledningscentrum.[1]

Förbandschefer redigera

Förbandschefen tituleras skolchef och har tjänstegraden överste.

 • 2000–2002: Överstelöjtnant Kenth Dagérus
 • 2002–2005: Överstelöjtnant Anders Grindlund
 • 2006–2009: Överstelöjtnant Bengt Tiberg
 • 2009–20??: Överstelöjtnant Matz Jakobsson
 • 20??–2015: ???
 • 2015–2016: Överste Krister Larsson [b]
 • 2016–2019: Överste Mikael Christoffersson [c]
 • 2019–2021: Överste Fredrik Pettersson [d]
 • 2022–20xx: Överste Anders Edholm [e]

Namn, beteckning och förläggningsort redigera

Namn
Ledningsskolan 2000-06-30 2012-12-31
Ledningsstridsskolan 2013-01-01
Beteckningar
LedS 2000-06-30 2012-12-31
LedSS 2013-01-01
Förläggningsorter, detachement och baser
Enköpings garnison (F) 2000-06-30

Se även redigera

Referenser redigera

Anmärkningar redigera

 1. ^ Förbandsmarschen fastställdes den 27 november 2002. Marschen ärvdes från Stabs- och sambandsskolan.[1]
 2. ^ Krister Larsson tillträdde som chef den 1 juli 2015, med ett förordnande längst till den 30 september 2016.[5]
 3. ^ Mikael Christoffersson tillträdde som chef den 15 augusti 2016, med ett förordnande längst till den 30 september 2020.[6]
 4. ^ Fredrik Pettersson tillträdde som chef den 4 februari 2019, med ett förordnande längst till den 31 mars 2023.[7][8]
 5. ^ Edholm tillträdde som chef den 1 januari 2022 med ett förordnande längst till den 31 december 2024.[9]

Noter redigera

 1. ^ [a b] Sandberg (2007), s. 28
 2. ^ ”Regeringens proposition 1999/2000:97”. regeringen.se. Arkiverad från originalet den 24 januari 2005. https://web.archive.org/web/20050124235239/http://www.regeringen.se/content/1/c4/32/45/8cc6f8d5.pdf. Läst 14 mars 2015. 
 3. ^ ”Förordning (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten”. riksdagen.se. http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Forordning-20071266-med-ins_sfs-2007-1266/. Läst 14 mars 2015. 
 4. ^ ”Regeringens proposition 2007/08:1”. riksdagen.se. http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Propositioner-och-skrivelser/_GV031d10/?html=true. Läst 14 mars 2015. 
 5. ^ ”Försvarets Forum, under rubriken "PÅ NY POST", nr 4/2015”. forsvarsmakten.se. http://www.forsvarsmakten.se/siteassets/6-aktuellt/forsvarets-forum/2015/forsvarets-forum-4-2015.pdf. Läst 20 december 2015. 
 6. ^ ”Försvarets Forum, under rubriken "PÅ NY POST", nr 4/2016”. forsvarsmakten.se. https://www.forsvarsmakten.se/siteassets/6-aktuellt/forsvarets-forum/2016/forsvarets-forum-4-2016.pdf. Läst 26 november 2017. 
 7. ^ ”Chefsbyte på Ledningsstridsskolan”. forsvarsmakten.se. https://www.forsvarsmakten.se/sv/organisation/ledningsregementet/#!/notice/chefsbyte-pa-ledningsstridsskolan. Läst 13 februari 2019. 
 8. ^ ”Försvarets Forum, under rubriken "PÅ NY POST", nr 1/2019”. forsvarsmakten.se. https://www.forsvarsmakten.se/siteassets/6-aktuellt/forsvarets-forum/2019/forum_1901_webb_lowres.pdf. Läst 27 februari 2019. 
 9. ^ ”Försvarets Forum, under rubriken "PÅ NY POST", nr 6/2022”. forsvarsmakten.se. https://www.forsvarsmakten.se/siteassets/6-aktuellt/forsvarets-forum/2021/forum_2106_webb-lowres.pdf. Läst 13 januari 2022. 

Tryckta källor redigera

 • Sandberg, Bo (2007). Försvarets marscher och signaler förr och nu. Gävle: Militärmusiksamfundet med Svenskt Marscharkiv. ISBN 978-91-631-8699-8 

Externa länkar redigera