Totalförsvaret är benämningen på all den samhällsviktiga verksamhet vilken skall bedrivas i Sverige, i händelse av krig. Detta innebär att civila försvarets verksamheter och det militära försvarets verksamheter interopererar i gemensamma totalförsvarsoperationer, med syfte att skydda och säkerställa samhällsviktiga funktioner; skyddsobjekt såsom Sveriges riksdag och Göteborgs Hamn. Totalförsvar består av militär verksamhet (militärt försvar) och civil verksamhet (civilt försvar).[1]

I syfte att stärka rikets försvarsförmågan kan riksdagen fatta beslut om att höja beredskapen, och detta kan ske med anledning av krig utanför Sveriges gränser, om Sverige riskerar att hamna i krig eller om Sverige precis varit i krig. Beredskapen kan då höjas till antingen skärpt beredskap eller högsta beredskap. Vid skärpt beredskap skall kommuner, landsting, och i vissa fall även privata företag, så kallade K-företag, vidta åtgärder kring bemanning, resurshållning och planering, i den utsträckning staten kräver. Vid högsta beredskap, det tillstånd som infaller om Sverige befinner sig i krig, omfattar totalförsvaret all den samhällsverksamhet som ska bedrivas, exempelvis logistik och hushållning.[1]

I fredstid bedrivs totalförsvarsplanering där de berörda aktörerna förbereder och planerar inför att aktivt kunna verka i höjd beredskap och ytterst i krig. Varje myndighet ska i sin verksamhet beakta totalförsvarets krav.[2]

Bevakningsansvariga myndigheter[3] har ansvar att förbereda och organisera totalförsvarets verksamheter i samråd med Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.[4][5][2]

TotalförsvarspliktRedigera

Alla svenska medborgare och alla personer som är bosatta i Sverige är, från det år de fyller 16 år till och med det år de fyller 70 år, totalförsvarspliktiga. En som är totalförsvarspliktig är skyldig enligt lagen att medverka i mönstring och medverka i totalförsvaret. Det innebär bland annat att man måste genomföra värnplikt, civilplikt eller allmän tjänstgöringsplikt. Värnplikten omfattar endast svenska medborgare från det år de fyllt 19 år till och med det år de fyller 47 år.[6]

HistorikRedigera

Efter andra världskriget såg man inom det svenska försvaret ett större behov än tidigare av att få de olika myndigheterna att samverka för försvaret av Sverige. Totalförsvaret bestod till en början av bland annat Överstyrelsen för ekonomiskt försvar, Psykologiska försvaret och Krigsmakten.

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera

  1. ^ [a b] ”Lag (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap”. Svensk författningssamling. Riksdagen. http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-19921403-om-totalforsva_sfs-1992-1403/?bet=1992:1403. Läst 19 november 2014. 
  2. ^ [a b] ”Förordningen (2015:1053) om totalförsvar och höjd beredskap”. https://lagen.nu/2015:1053. Läst 31 augusti 2017. 
  3. ^ ”Förordning (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap”. https://lagen.nu/2015:1052. 
  4. ^ ”Förordning (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten”. Svensk författningssamling. Riksdagen. http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Forordning-20071266-med-ins_sfs-2007-1266/. Läst 19 november 2014. 
  5. ^ ”Förordning (2008:1002) med instruktion för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap”. Svensk författningssamling. Riksdagen. http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Forordning-20081002-med-ins_sfs-2008-1002/?bet=2008:1002. Läst 19 november 2014. 
  6. ^ ”Lag (1994:1809) om totalförsvarsplikt”. Svensk författningssamling. Riksdagen. http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-19941809-om-totalforsva_sfs-1994-1809/. Läst 19 november 2014.