Landa kyrka är en kyrkobyggnad i Frillesås i Kungsbacka kommun. Den tillhör Landa församling i Göteborgs stift.

Landa kyrka, Halland
Kyrka
Landa kyrka norrsida.jpg
Län Halland
Ort Frillesås
Stift Göteborgs stift
Församling Landa församling
Material Vitputsad sten
Invigd ca 1200
Bebyggelse-
registret
21300000003631
Webbplats: Svenskakyrkan.se: Landa kyrka.

KyrkobyggnadenRedigera

Kyrka uppfördes omkring 1200 och dess form antyder att den byggdes med hjälp av munkar från Ås kloster. Förmodligen är det Landas första kyrka som är bevarad. Uppgifter om kyrkans tillkomst förstördes vid en brand i Ölmevalla prästgård under 1600-talet.

Kyrkan ligger i en dalgång, mellan skogklädda bergspartier. Byggnaden utgörs av ett rektangulärt långhus med tresidigt kor, utbyggd sakristia i norr och västtorn. Entré i väster genom tornets bottenvåning samt direkt till korpartiet i sydost. Det finns tre vitputsade stigluckor i den muromgärdade kyrkogården.

Långhusets västra del omfattar betydande mursträckningar av en medeltidskyrka. Det medeltida koret raserades 1788, varvid kyrkan förlängdes i öster och fick sitt karaktäristiska koravslut. Västtornet uppfördes strax därefter, medan sakristian tillkom först vid en genomgripande restaurering 1915. Kyrkans präglas såväl exteriört som interiört av sent 1700- och tidigt 1800-tal. Murarna är vitputsade både ut- och invändigt och genombryts av stora, rundbågiga muröppningar. Västtornets överbyggnad, med svängd huv och slank lanternin, har gustaviansk karaktär. Kyrkorummet täcks av ett trätunnvalv med synliga tvärbjälkar och markerad taklist.

Byggnaden ligger på lerjord och tornet är med all sin sten mycket tungt. Vid biskopsvisitationen 1836 uppgavs att tornet skulle ha sjunkit "vid pass tre alnar", vilket är nästan 2 meter. När man i dag ser kyrkan på avstånd, syns det att tornet lutar. Tidigare fanns en klockstapel, men när kyrkan fick sitt torn, fick kyrkklockan sin plats där. I samband med en större restaurering 1915 uppfördes en sakristia på korets nordsida.

DekorationsmålningarRedigera

Brädvalvet från 1804 är utsmyckat med figurativa målningar av Peter Hallberg och tapetmålaren från Varberg Jacob Magnus Hultgren. De bemålade även predikstolen och altaruppsatsen. Takmålningarna har aldrig målats över och de renoverades 1915, varvid bakgrundsfärgen längs takets sidor som tidigare varit lasyrartad fick en kompoakt grågrön färg. År 2001 togs även medeltida kalkmålningar fram på kyrkans väggar.

Kyrkan har bevarat flera minnen från medeltiden såsom altarskivan med relikgömma och kalkmålningar från sent 1400-tal till omkring 1520. Från senare tid finns dessutom en predikstol och en altaruppsats från 1600-talet.

InventarierRedigera

OrgelRedigera

DispositionRedigera

Huvudverk Svällverk Pedalverk
Principal 8' (1849) Spetsflöjt 8' (1981) Subbas 16'
Gedackt 8' Koppelflöjt 4' Borduna 8'
Oktava 4' (1849) Principal 2' (1959) Koralbas 4' (1981?)
Rörflöjt 4' Scharff II ch. (1959)
Gemshorn 2' Sesquialtera II (2 2/3' + 1 3/5') (1981?)
Mixtur IV ch. Tremulant

BilderRedigera

ReferenserRedigera

Vidare läsningRedigera

  • Ahnlund, Björn (2005). Landa kyrka : invändig restaurering  : rapport över renovering  : Landa socken, Kungsbacka kommun. Landsantikvarien, Hallands länsmuseer, 1404-8736 ; 2005:2. Halmstad: Landsantikvarien, Hallands länsmuseer. Libris 10221806 
  • Malkolmsson, Dan (2005). Fresker och maskaroner i Landa kyrka (Ny, rev. uppl). [Göteborg: Dan Malkolmsson]. Libris 9838235. ISBN 91-631-6466-3 
  • Nisbeth, Åke (2001). ”Medeltidsmålningar i Landa kyrka”. Ur tidens flod  : länsantikvariens årsredogörelse 2000 (2001): sid. 4-9.  Libris 8416562
  • Persson, Roland (1982). ”Landa kyrka”. Vår bygd 1982 (65): sid. 13-43  : ill., fotogr. 0347-4356. ISSN 0347-4356.  Libris 8818056

Externa länkarRedigera