Jacob Magnus Hultgren

svensk målare

Jakob Magnus Hultgren, född år 1741 i Östergötland, död 18 juli 1830 i Varberg, var en svensk kyrkomålare.

Takmålning från Sällstorps kyrka.
Lydnaden. Symboliserad av ett svävande öra. Målning utförd 1793 i Surteby kyrka.

BiografiRedigera

Hultgren kom till Varberg omkring 1790, närmast från Ulricehamn. Han kallas redan 1790 fabriqueur i handlingarna, vilket innebar att han målade tapeter. Enligt hallordningen 1770 behövde en fabrikör inte var utlärd mästare i sitt yrke, vilket inte Hultgren var. Fabrikörer var inte heller underkastade skråtvånget.

Hultgren var alltså en icke skråansluten målare, som i hög grad präglat flera kyrkomiljöer i framförallt Varbergstrakten. Om hans lärlingstid och hans östgötaår vet man inget. Även om han var produktiv, anses han hålla en påfallande låg målarkvalitet. Han ersatte något av sin bristande förmåga med att medvetet knyta an till halländska folkkonsttraditioner.

Det kyrkliga måleriet i Halland levde kvar när det upphört i andra landskap. Halland har därmed varit ett reliktområde. Hultgren är en av förgrundsgestalterna i denna fördröjda process. Hos honom urskiljer man en kvarleva av de äldre kyrkovalvsmålningarna, men också en helt ny stillinje: det folkligt dekorativa och primitiva.

Hultgren var gift med Sara Helena Justelius (1767–1818). Makarna hade sex barn, samtliga födda i Varberg.

VerkRedigera

ReferenserRedigera

  • ”Jern, Henrik: "Tapetfabrikören och kyrkomålaren Jacob Magnus Hultgren"”. Årsbok. Varberg: Stiftelsen Hallands länsmuseer. 1980. Libris länk 
  • Nyström Rudling, Kajsa (2018). Mellan himmel och helvete : bemålade kyrktak i Göteborgs stift 1697-1812. [Karlstad]: Votum. sid. 243. Libris länk. ISBN 9789188435491