α-, β-, γ-, δ-lakton

En lakton är en cyklisk ester. Reaktion mellan en hydroxigrupp och en karboxylgrupp inom samma molekyl ger en lakton som resultat.

ExempelRedigera

Se ävenRedigera