För Arméförvaltningen åren 1964–1968, se Kungliga Armétygförvaltningen.

Kungliga Arméförvaltningen (KAF) var i Sverige ett centralt ämbetsverk som år 1865 ersatte Krigskollegium. Den rang, som Krigskollegium fick i 1634 års regeringsform och sedermera bibehöll, övergick på Arméförvaltningen enligt dess den 26 september 1865 utfärdade instruktion, som sedermera utbytts mot en ny instruktion av den 27 maj 1881.

Kungliga Arméförvaltningen
DepartementLantförsvarsdepartementet
Ansvarigt statsrådKrigsministern
OrganisationstypStatlig ämbetsverk
LedningMyndighetschef
KommunStockholm
LänStockholm
FöregångareKrigskollegium
Inrättad1865
Nedlagd1954
EfterföljareKungliga Arméintendenturförvaltningen
Kungliga Armétygförvaltningen

Uppdrag redigera

Arméförvaltningen hade två avdelningar: tygavdelningen, som leddes av generalfälttygmästaren och handhade tygmateriel både vad gällde projektering och inköp, och intendenturavdelningen, som leddes av generalintendenten och skötte intendenturmaterielen.

Arméförvaltningens båda avdelningar kom den 1 juli 1954 att bilda egna myndigheter, varmed Arméförvaltningen upphörde. Tygavdelningen ombildades till Armétygförvaltningen, medan Intendenturavdelningen ombildades till Arméintendenturförvaltningen. Den 1 juli 1963 uppgick Arméintendenturförvaltningen i Försvarets intendenturverk. Armétygförvaltningen ändrade den 1 juli 1964 namn till Arméförvaltningen. Försvarets intendenturverk och den nya Arméförvaltningen uppgick den 1 juli 1968 i Försvarets materielverk.[1]

Intendentsdepartementet redigera

Intendentsdepartementet organiserades ursprungligen på ett militärkontor och en civilavdelning som 1881 omvandlades till en militärbyrå respektive civilbyrå. 1893 bildades en sjukvårdsbyrå som 1907 blev en självständig enhet under arméförvaltningen; arméförvaltningens sjukvårdsstyrelse. Samma år bestod intendentsdepartementet av en utrustningsbyrå, en underhållsbyrå och en civilbyrå. 1911 tillkom tekniska revisionen. 1937 döptes departementet om till Intendenturdepartementet och expanderades med centralbyrån, kasernutredningsbyrån, häst- och veterinärbyrån och tekniska revisionskontoret. Vid omorganisationen 1943 bytte den senare namn till förrådskontrollkontoret, drivmedelsbyrån tillkom och centralbyrån avvecklades och dess uppgifter övertogs av civilbyrån.[2]

Chefer redigera

Centralbyrån (1937–1954) redigera

Underhållsbyrån (1907–1954) redigera

Utrustningsbyrån (1907–1954) redigera

Tekniska revisionen (1911–1937) redigera

Tekniska revisionskontoret (1937–1943) redigera

Kasernutredningsbyrån (1937–1954) redigera

Häst- och veterinärmaterielbyrån (1937–1954) redigera

Förrådskontrollkontoret (1943–1954) redigera

Drivmedelsbyrån (1943–1954) redigera

Chefer redigera

Referenser redigera

Vidare läsning redigera