Öppna huvudmenyn

Kristianstads försvarsområde

grensida
Fo 14 inom Södra militärområdet 1988.
Stora kronohuset i Kristianstad.
P 6 i Kristianstad.

Kristianstads försvarsområde (Fo 14) och senare Skånes försvarsområde (Fo 14) var ett svenskt försvarsområde inom Försvarsmakten och omfattade geografiskt Kristianstads län, och senare Skåne län och verkade mellan åren 1942 och 2000. Staben för försvarsområde var förlagd inom Kristianstads garnison och senare inom Hässleholms garnison.

Innehåll

HistorikRedigera

Kristianstads försvarsområde bildades den 1 oktober 1942, och hade inledningsvis sin stab i Karlshamn. Den 9 oktober 1942 omlokaliserades stagen till Kristianstad. I Kristianstad huserade Fo-staben på flera adresser, 1942 V Boulevarden 20, 1944 V Boulevarden 37, 1948 marketenteriet vid Wendes artilleriregementes kaserner på Södra Kaserngatan 6. Efter att Wendes artilleriregemente flyttade ut från staden till Norra Åsum, övertogs kanslihuset den 27 maj 1958 på Östra Kaserngatan. Den 9 oktober 1966 omlokaliserades staben till Stora kronohuset.

I samband med den så kallade OLLI-reformen, vilken pågick inom försvaret under åren 1973–1975, uppgick Kristianstads försvarsområde den 1 juli 1975 i Norra skånska regementet (P 6), vilket upphöjdes till ett försvarsområdesregemente samma år och fick beteckningen P 6/Fo 14.

Den 30 juni 1994 avvecklades Norra skånska regementet, som ett led av försvarsbeslutet 1992. Försvarsområdesstaben som hade gemensam stab med Norra skånska regementet, kom då att överföras till Skånska dragonregementet i Hässleholm.

Den 1 januari 1998 antogs namnet Skånes försvarsområde (Fo 14), detta som en markering till att det andra försvarsområdet i Skåne, Malmö försvarsområde (Fo 11) avvecklades den 31 december 1997 som egen stab, och uppgick Kristianstads försvarsområde den 1 januari 1998. Avvecklingen av Malmö försvarsområde gjorde på grund av den länsreform som skedde samma tid, då Skånes län bildades året innan. Försvarsområdet avvecklades den 30 juni 2000 genom försvarsbeslutet 2000.

FörbandscheferRedigera

Namn, beteckning och förläggningsortRedigera

Namn
Kristianstads försvarsområde 1942-10-01 1997-12-31
Skånes försvarsområde 1998-01-01 2000-06-30
Beteckningar
Fo 14 1942-10-01 1975-06-30
P 6/Fo 14 1975-07-01 1994-06-30
P 2/Fo 14 1994-07-01 2000-06-30
Förläggningsorter
Karlshamn (F) 1942-09-15 1942-10-08
Kristianstads garnison (F) 1942-10-09 1994-06-30
Hässleholms garnison (F) 1994-07-01 2000-06-30

ReferenserRedigera

  • Holmberg, Björn (1993). Arméns regementen, skolor och staber: [en uppslagsbok] : en sammanställning. Arvidsjaur: Svenskt militärhistoriskt bibliotek (SMB). Libris 7796532. ISBN 91-972209-0-6