Kommunalval i Finland (dock inte Åland) hölls den 4 och 5 oktober 1964 för mandatperioden 1965-1968. Antalet röstberättigade var 2 703 585 och av dem deltog 2 151 622 eller 79,6 % i valet. Största parti blev socialdemokraterna.

Kommunalvalen i Finland 1964
Finland
← 1960 4-5 oktober 1964 1968 →

Kommunal- och stadsfullmäktiges i Finland (exklusive Åland) 12 131 platser
  Majoritetsparti Minoritetsparti Tredje parti
  Rafael Paasio Kusti Kulo Johannes Virolainen
Ledare Rafael Paasio Kusti Kulo Johannes Virolainen
Parti Socialdemokraterna Folkdemokraterna Agrarförbundet
Erhållna mandat 2 417
Röster 530 878 470 550 413 561
Andel 24,8 % 22,0 % 19,3 %

Kommunalvalen på Åland hade hållits 1963 och hölls nästa gång 1967.

Inga val hölls i kommunerna Aspö, Björköby, Houtskär och Iniö då det fanns lika många godkända kandidater som valbara platser i fullmäktige, och samtliga kandidater utsågs till fullmäktigeledamöter utan omröstning genom så kallat sämjoval.

BakgrundRedigera

Valet förrättades i enlighet med den nya kommunalvallagen som trädde i kraft 7 februari 1964. Rätt att ställa upp i valet med kandidater hade dels Finlands registrerade partier samt valmansföreningar. Minst 10 röstberättigade i en kommun krävdes för att bilda en valmansförening.

ValresultatRedigera

Nedanstående resultat ger en total sammanställning av valen i hela Finland. För resultatet i varje kommun för sig, se respektive kommunartikel.
På grund av avsaknad av tillförlitlig statistik från Statistikcentralen saknas från tiden till och med 1960 helt information om antalet fullmäktigeplatser. Vid valet 1964 redovisades endast mandaten separat för Demokratiska förbundet för Finlands folk, medan de två socialdemokratiska partierna grupperades ihop samt samtliga icke-socialistiska partier redovisades ihop.

Parti eller valmansförening Röster Mandatfördelning
Antal Röstskillnad +− % Antal +−
  Finlands Socialdemokratiska Parti &&&&&&&&&0530878.&&&&&0530 878 +&&&&&&&&&0116703.&&&&&0116 703 24,8 +3,7
  Demokratiska förbundet för Finlands folk &&&&&&&&&0470550.&&&&&0470 550 +&&&&&&&&&&038404.&&&&&038 404 22,0 0,0 &&&&&&&&&&&02417.&&&&&02 417
  Agrarförbundet &&&&&&&&&0413561.&&&&&0413 561 +&&&&&&&&&&012215.&&&&&012 215 19,3 -1,1
  Samlingspartiet &&&&&&&&&0213378.&&&&&0213 378 &&&&&&&&&0-62183.1000000−62 182 10,0 -4,1
  Svenska folkpartiet &&&&&&&&&0120860.&&&&&0120 860 &&&&&&&&&&0-3165.1000000−3 164 5,6 -0,7
  Finska folkpartiet &&&&&&&&&&079569.&&&&&079 569 &&&&&&&&&0-20141.1000000−20 140 3,7 -1,4
  Arbetarnas och småbrukarnas socialdemokratiska förbund &&&&&&&&&&063348.&&&&&063 348 &&&&&&&&&&0-3320.1000000−3 319 3,0 -0,4
  Finlands småbondeparti &&&&&&&&&&030683.&&&&&030 683 &&&&&&&&&0-21842.1000000−21 841 1,4 -1,2
  Socialdemokrater, totalt &&&&&&&&&&&02856.&&&&&02 856
  Icke-socialistiska partier, totalt &&&&&&&&&&&06851.&&&&&06 851
  Övriga socialistiska valmansföreningar 316 &&&&&&&&&&0-2530.1000000−2 529 0,0 -0,1 2 +2
  Övriga icke-socialistiska valmansföreningar &&&&&&&&&0216735.&&&&&0216 735 +&&&&&&&&&0125573.&&&&&0125 573 10,1 +5,5
  Fristående valmansföreningar 834 &&&&&&&&&&0-2368.1000000−2 367 0,0 -0,1 5 +5
Antal giltiga röster &&&&&&&&02140712.&&&&&02 140 712 +&&&&&&&&&0177353.&&&&&0177 353 100,0   &&&&&&&&&&012131.&&&&&012 131
Ogiltiga röster &&&&&&&&&&010910.&&&&&010 910  
Totalt &&&&&&&&02151622.&&&&&02 151 622
(79,6 %)

KällorRedigera