Demokratiska förbundet för Finlands folk

Uppslagsordet ”Folkdemokraterna” leder hit. För andra betydelser, se Folkdemokraterna (svenskt politiskt parti).

Demokratiska förbundet för Finlands folk (finska: Suomen kansan demokraattinen liitto, SKDL), även känt som Folkdemokraterna (Kansandemokraattit), var ett politiskt samarbetsorgan som grundades i november 1944 av Finlands kommunistiska parti (FKP) och vissa vänstersocialdemokrater. Medlemsorganisationer var utom kommunistpartiet Finlands demokratiska kvinnoförbund, Finlands demokratiska ungdomsförbund och Förbundet för socialistiska studerande (FSS, Sosialistinen opiskelijaliitto, SOL), grundat 1965.

Folkdemokraten Mauno Pekkala var statsminister 1946-1948.

Organisation och historikRedigera

Bildandet av denna samlingsorganisation låg i linje med kommunisternas "folkdemokratiska" strategi i de sovjetockuperade länderna i Kontinentaleuropa: att tvinga in socialdemokraterna och samarbetsvilliga borgerliga krafter under det kommunistiska paraplyet och därefter beröva dem all makt. I Finland lyckades denna strategi av olika skäl inte, främst socialdemokraternas avvisande attityd till ett intimt samarbete. På sovjetiskt håll förutsatte man att kommunistpartiet skulle inneha kontrollen över samarbetsorganisationen, vars företrädare kallades folkdemokrater. Detta var även ständigt fallet, men fullständigt monolitisk var rörelsen inte: där fanns även en vänstersocialistisk gruppering som för det mesta tolererades av kommunisterna. Ordföranden för DFFF var oftast en socialist, medan generalsekreteraren var kommunist. Folkdemokraterna hade vid sidan av socialdemokraterna en stark aktivitet inom fackföreningarna och andra arbetarorganisationer samt bland annat en egen press, förlag och tryckerier.

DFFF vann stora framgångar vid riksdagsvalet 1945 och intog sedan en dominerande ställning i Finlands politiska liv fram till 1948, då det gick kraftigt tillbaka i riksdagsvalet och förlorade sin representation i landets regering, där det hade varit statsministerparti sedan 1946. Folkdemokraterna, som 1958–1962 utgjorde den största politiska grupperingen i Finlands riksdag, åtnjöt ett stabilt väljarunderstöd med röstandelar på inemot 20% i riksdagsvalen fram till mitten av 1970-talet, varefter väljarstödet halverades under de följande femton åren.

Efter närmare två decennier i oppositionen återkom folkdemokraterna i regeringsställning 1966 vid bildandet av den så kallade folkfrontsregeringen (regeringen Paasio I), en vänster-center-koalition under socialdemokratisk ledning. DFFF var även under 1970-talet representerat i ministärer av denna typ, vilket var ett led i Urho Kekkonens strävanden att integrera folkdemokraterna i det finländska samhället och därmed försvåra all subversiv verksamhet från deras sida. Sista gången folkdemokrater satt i regeringen var 1982–1983, varefter rörelsen förlamades av den interna konflikten inom kommunistpartiet. DFFF upplöstes 1990, varefter både dess och FKP:s verksamhet fortsattes av det nybildade Vänsterförbundet.

ValresultatRedigera

Finlands riksdagRedigera

År Mandat Röster Procent
1945 49 398 618 23,47%
1948 38 375 538 19,98%
1951 43 391 134 21,58%
1954 43 433 251 21,57%
1958 50 450 220 23,16%
1962 47 506 829 22,02%
1966 41 502 374 21,20%
1970 36 420 556 16,58%
1972 37 438 757 17,02%
1975 40 519 483 18,89%
1979 35 518 045 17,90%
1983 27 400 930 13,46%
1987 16 270 433 9,39%

PresidentvalRedigera

År Kandidat Röster Procent
1946
1956 Eino Kilpi
1962 Paavo Aitio 451 750 20,5 %
1968 Förbundet ställde sig bakom Urho Kekkonen (C)
1978 Förbundet ställde sig bakom Urho Kekkonen (C)
1982 Kalevi Kivistö 348 359 11,0 %
1988 Kalevi Kivistö 330 072 10,67 %

PartiledareRedigera

KällorRedigera