Kartescher används inom artilleriet och består av en behållare fylld antingen med kulor eller med skrot som fanns tillgängligt. Vid avfyrandet går behållaren sönder och innehållet skjuts ut i en svärm likt ett hagelgevär.

En brittisk 76,2 mm kartesch från 1914.
En kartesch från Regalskeppet Kronan från 1600-talet.

Under namn av skrå- eller hagelskott användes karteschen redan på 1500-talet i fästningskriget samt från och med 1600-talet även i fältkriget. I början lades skroten lösa i artilleripjäsen och slungades ut vid skottlossningen av en bakomlagd drivskiva (spegel) av trä eller järn (klusterskott). Sedermera inneslöts de i en dosa av trä (skråkappa) eller järnbleck, och mellanrummen mellan skroten fylldes med sågspån. Senare gjordes dosan vanligen av zinkbleck, skroten av järn eller hårdbly och mellanrummen fylldes med harts.

Druvhagel gjordes genom att en påse fylldes med kulor som fästes vid en drivspegel i trä, vilken sedan lindades med segelgarn och doppades i beck.

Karteschen används endast mot fientligt infanteri på korta avstånd. Eftersom blykulorna tappar fart ganska fort är räckvidden begränsad till några hundratal meter. Vid längre avstånd används i stället granatkarteschen vilken inte brister vid avfyrningen, utan håller ihop kulorna tills den genom tändröret sprängs på ett visst avstånd från pjäsen, och vars laddning är lättare än den hos karteschen. Henry Shrapnel utvecklade granatkarteschen vid tiden för Napoleonkrigen.

Hos 8 cm. fältkanon m/1881 vägde karteschskroten 24 gram medan granatkarteschskroten vägde 12,7 gram.[1]

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera

NoterRedigera

  1. ^ Carlquist, Gunnar, red (1933). Svensk uppslagsbok. Bd 15. Malmö: Svensk Uppslagsbok AB. sid. 89 

KällorRedigera