Kula kallas projektilen till ett finkalibrigt eldvapen, som ett gevär eller en pistol. Benämningen kommer av att på den tid man sköt med mynningsladdade vapen hade projektilen verkligen formen av en rund kula.

I och med att eldhandvapen började bli bakladdade på 1860-talet kunde projektilerna få en mer utdragen form. Eftersom tvärsnittsarean i förhållande till massan minskade så ökade räckvidden kraftigt. Dock krävde en avlång projektil att vapnets lopp fick spiralvridna spår (räfflor) för att kulan skulle färdas med nosen först och inte tumla runt i luften.