Patronläget är den bakersta delen av ett eldrör eller pipa där en patron placeras innan vapnet avlossas. Pipans eller eldrörets ytterdiameter är ofta något större över patronläget, dels för att patronen oftast är väsentligt större än vapnets kaliber men också för att trycket från krutgaserna där är som störst. Ett tjockare material är också bättre för att leda bort värme, som kan vara ett problem vid automatvapen och bland annat orsaka vådaskott.

A. Patronläget är tomt och en patron är klar att matas fram från magasinet.
B. En patron har matats in i patronläget och slutstycket är i framfört läge. Vapnet är klart att avfyras.