Överföringshastighet är den hastighet varvid information överförs mellan två punkter. Överföringshastigheter mäts i bit per sekund som ofta skrivs "bps". Ofta används SI-prefix för att beteckna större hastigheter: i "kbps" står "k" för kilo, och i "Mbps" står "M" för Mega. Till exempel är 28 kbps = 28 000 bps, och 54 Mbps = 54 miljoner bps. Förkortningen "bit/s", motsvarande "bps", är också vanlig: 56 kbps = 56 kbit/s = 56 000 bitar i sekunden.

Effektiv överföringshastighetRedigera

Överföringshastigheterna som anges i bps är teoretiska maxima. Den verkliga överföringshastigheten som kan uppnås vid en överföring kan bero på många faktorer. Om många överföringsfel uppstår måste sändaren skicka om de datapaket som rapporterats felaktiga, vilket resulterar i en lägre effektiv överföringshastighet. Dessutom måste protokolldata också överföras, vilket också minskar den effektiva överföringshastigheten. Ett TCP/IP-datapaket som skickas över ethernet har till exempel minst 14 + 20 + 20 = 54 bytes i headern. Eftersom ett ethernet-datagram kan maximalt innehålla 1518 byte, kan den effektiva överföringshastigheten maximalt vara (1518 - 54) / 1518 = 96% av den teoretiska överföringshastigheten i en sådan anslutning.

Typiska överföringshastigheterRedigera

En bit är inte samma sak som en byte (B). En bredbandsanslutning med 10 Mbit/s betyder inte att det går att överföra 10 megabyte i sekunden, utan 10 miljoner bitar med 8 bitar per byte ger   (megabyte per sekund).

 • Ett modem kan ofta nå en överföringshastighet på 56 kbps = 7 kilobyte/s = 0,007 MB/s
 • En 24 Mbit/s ADSL kan överföra högst 2 MB/s.
 • En 100 Mbit/s fiberuppkoppling eller LAN kan överföra 12,5 MB/s.
 • En DVD-läsare (1x) levererar 1,3 MB/s
 • USB 1.1 kan överföra 1,5 MB/s
 • USB 2.0 kan överföra 60 MB/s
 • USB 3.0 ska klara 625 MB/s
 • USB 3.2 - 2500 MB/s
 • SATA i olika versioner ska klara 150-600 MB/s; SATA Express 2000 MB/s
 • Trådlöst nätverk enligt IEEE 802.11n 75 MB/s
 • D:o enligt IEEE 802.11ac 850 MB/s
 • Bluetooth 4.0 drygt 3 MB/s
 • HDMI video 600-6000 MB/s
 • DisplayPort 800-4000 MB/s