Datornätverk

sammankopplade datorer, skrivare, routrar, nätverksväxlar och andra IT-enheter som överför information mellan varandra

Datornätverk utgörs av sammankopplade datorer, skrivare, routrar, nätverksväxlar och andra enheter som överför data till varandra genom ett i förväg specificerat protokoll, till exempel TCP/IP.

Nätverkstopologier Redigera

Nätverkstopologin beskriver i vilket mönster de olika noderna (enheterna) i nätverket är hopkopplade. Den underliggande nätverkstekniken begränsar vilka topologier som är möjliga.

Nätverksklasser Redigera

Nätverksklassen beskriver storleken på nätverket och vad det används till, men behöver inte vara kopplat till en viss nätverksteknik.

Nätverksprotokoll Redigera

Begrepp Redigera

Se även Redigera