För det metabola tillståndet, se ketos (metabolt tillstånd)

En ketos är en monosackarid med en ketongrupp. Med 3 kolatomer är dihydroxiaceton den enklaste ketosen och är den enda som inte är optiskt aktiv. Ketoser är isomera med aldoser där karbonylgruppen sitter sist i kedjan.

ExempelRedigera

Alla ketoser nedan är 2-ketoner:

Se ävenRedigera