En karbonylgrupp är en funktionell grupp som ingår i många olika organiska ämnesklasser, bland annat ketoner, karboxylsyror, aldehyder och estrar. Karbonylgruppen består av en kolatom som har en dubbelbindning till en syreatom. Bindningen i karbonylgruppen är polär. Då bildas resonans och ena formen är en dubbelbindning och den andra innehåller en jonbindning.

Carbonyl-general.png

Typiska reaktioner är addition av vätgas, vätecyanid och metallorganiska reagens samt kondensationer av aminer. [1]

Ämne Aldehyd Keton Karboxylsyra Ester Amid Enon Syraklorid Karboxylanhydrid
Struktur Aldehyd Keton Karboxylsyra Ester Amid Enon Acylklorid Karboxylsyraanhydrid
Allmän formel RCHO RCOR' RCOOH RCOOR' RCONHR' RC(O)C(R')CR''R''' RCOCl (RCO)2O

KällorRedigera