Tetroser är monosackarider med fyra kolatomer. De har antingen en aldehydgrupp i position 1 och kallas då aldotetroser eller en ketongrupp i position 2 och kallas då ketotetroser.

D-Erytros
D-Treos
D-Erytrulos

Aldotetroserna har två chirala centrum och därför är fyra stereoisomerer möjliga. Naturligt förekommande aldotetroser är:

Ketotetroserna har ett chiralt centrum och därför finns två stereoisomerer — Erytrulos (L- och D-form). Endast D-erytrulos förekommer naturligt.

Se ävenRedigera