En heptos är en monosackarid med sju kolatomer i antingen en ogrenad eller en grenad kedja. Samtliga heptoser har molekylformeln C7H14O7.

Heptoser organiseras i två olika grupper, aldoheptoser och ketoheptoser. Aldoheptoser har en aldehydgrupp i position 1, ketoheptoser har en ketongrupp i position 2.

AldoheptoserRedigera

Huvudartikel: Aldoheptos

KetoheptoserRedigera

Huvudartikel: Ketoheptos