TV-säsonger med minst ett avsnitt i originalkanalen under 1994. Se även TV-året 1994.

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999