TV-säsonger med minst ett avsnitt i originalkanalen under 1997. Se även TV-året 1997.

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002