TV-säsonger med minst ett avsnitt i originalkanalen under 1989. Se även TV-året 1989.

1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994