TV-säsonger med minst ett avsnitt i originalkanalen under 1998. Se även TV-året 1998.

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003