TV-säsonger med minst ett avsnitt i originalkanalen under 1992. Se även TV-året 1992.

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997