TV-säsonger med minst ett avsnitt i originalkanalen under 1999. Se även TV-året 1999.

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004