TV-säsonger med minst ett avsnitt i originalkanalen under 1988. Se även TV-året 1988.

1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993