Sånger först publicerade år 1984. Se även Musikåret 1984.

1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989