Sånger först publicerade år 1979. Se även Musikåret 1979.

1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984