Sånger först publicerade år 1982. Se även Musikåret 1982.

1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987